Ekonomika

Irsko má z průmyslových zemí jednu z nejlépe fungujících ekonomik. v období let 1993 a 1997 vzrostla irská ekonomika o přibližně 40 %, což je pro Irsko zcela bezprecedentní výkon. Jen v roce 1997 vzrostla irská ekonomika o 9,5%, což představuje nejrychlejší míru růstu v zemích OECD, která byla dosažena již třetí rok za sebou.

Ještě v roce 1987 dosahovala irská životní úroveň měřená podle soukromé spotřeby na hlavu 65% průměru zemí EU. v roce 1997 již irská životní úroveň dosahovala 90% průměru zemí EU.

Tuto nebývale vysokou míru růstu je možno přisoudit vlivu mnoha faktorů včetně prozíravé monetární a fiskáiní politiky, sociální dohody ohledně omezeného růstu mezd, přímých zahraničních investic, dotací ze strany strukturálních fondů EU, vzrůstajícího počtu kvalifikovaných pracovních sil, rozsáhlého exportu moderních technologií a silného růstu domácí poptávky.

Na tento celkový růst reagovala zaměstnanost, která v letech 1993-1997 vzrůstala průměrně o 3,8% ročně. v roce 1997 dosáhla míra vytváření nových pracovních příležitostí nejvyšší hodnoty v průmyslovém světě.

Během tohoto období rychlého růstu zůstávala inflace na relativně nízké úrovni, index spotřebitelských cen rostl v letech 1993-1997 v průměru o méně než 2% ročně.

Irské veřejné financování je v dobrém stavu. v roce 1997 činil přebytek státních příjmů nad výdaji 0,9% HDP. Byl zaznamenán výrazný růst příjmů z daní. Poměr státního dluhu vůči HDP byl v roce 1997 přibližně 66%, což představuje snížení oproti 95,7% v roce 1993.

Hlavním ekonomickým problémem je nezaměstnanost, u které však v průběhu posledních let bylo zaznamenáno výrazné zlepšení. Nezaměstnanost klesla z 15,7% v roce 1993 na 10,2% v roce 1997, což je hodnota těsně pod průměrem EU.

Mezi hlavními politickými stranami panuje obecná shoda ohledně směru, kterým by se měla ubírat ekonomická a sociální politika. V uplynulých letech se ukázaly jako úspěšné tripartitní programy mezi vládou, odbory a zaměstnavateli, které dokázaly zajistit ekonomický a sociální pokrok.

Monetární politika

V květnu 1998, poté co Irsko splnilo vstupní kritéria týkající se veřejných financí, směnného kurzu, úrokové míry a inflace, se Irsko kvalifikovalo mezi první účastníky používající novou měnu Evropské unie, Euro. Od 1. ledna 1999 je Irsko společně s dalšími členskými státy EU součástí ekonomické a měnové unie.

1. června 1998 byl zřízen Evropský systém centrálních bank (ESCB). ESCB se skládá z Evropské centrální banky (ECB) a centrálních bank členských států EU. Od 1. ledna 1999 provádí ESCB v celé oblasti používající Euro jednotnou monetární politiku. Rozhodnutí týkající se monetární politiky včetně rozhodnutí o úrokových měrách jsou přijímána řídící radou ECB. Guvernér Irské centrální banky je jedním z členů této rady.

Po 1. lednu 1999 zastává banka nadále úlohu orgánu udělujícího licence úvěrovým ústavům a dohlížecího na jejich činnost. Banka dohlíží nad aktivitami komerčních bank a zastává vůči nim roli bankéře. Banka dohlíží na fungování platebního systému, především na zúčtování šeků. Irská centrální banka také spravuje vládní účty a akcie a udržuje a spravuje oficiální vnější rezervy.

Státem financované instituce

V Irsku existuje přiblině 100 státem financovaných institucí, které zaměstnávají více než 60 000 lidí.

Tyto instituce působí v celé řadě oblastí včetně dopravy, telekomunikací a propagace turistiky, obchodu a průmyslového rozvoje.

Vývoz

V roce 1997 dosáhla hodnota zboží vyvezeného z Irska 52,5 mld. EUR. Tato částka představovala přibližně 73% HDP, což je ve srovnání s jinými zeměmi velmi vysoký podíl. Hlavními oblastmi růstu irského exportu jsou počítačový, elektrotechnický, farmaceutický a chemický průmysl. Vývoz směřoval především do následujících zemí: Velká Británie 24,3%, Německo 12,5%, Francie 7,9%, Nizozemí 6,8%, Belgie a Lucembursko 5,0%, Itálie 3,3%, další země EU 6,8%, USA 11,4% a Japonsko 3,2%.

Dovoz

V roce 1997 dosáhla hodnota zboží dovezeného do Irska částky 38,85 mid. EUR, což představuje přibližně 54% HDP. Hlavní zdroje dovozu byly: Velká Británie 33,9%, Německo 6,0%, Francie 4,7%, Nizozemí 3,2%, Belgie a Lucembursko 1,1%, Itálie 1,8%, další země EU 4,6%, USA 15,0% a Japonsko 6,9%.

Platební bilance

Rezervy Centrální irské banky (Central Bank of Ireland) ke konci ledna 2003 činily více než 5,23 mld. Euro. V jejich skladbě samozřejmě hrají dominantní roli cizí měny - € 4,67 mld. Rezervní pozice u MMF činí zhruba € 431 mil., zlato € 63 mil. a SDR € 63 mil.

Finance

Středisko mezinárodních finančních služeb (International Financial Services Centre - IFSC), nacházející se v Dublinu v oblasti Custom House Docks, bylo zřízeno irskou vládou s cílem vytvořit v Irsku silný sektor mezinárodních finančních služeb. Poskytování mezinárodních služeb prostřednictvím střediska je podporováno pobídkami ve formě výrazných daňových úlev. Uvedené výhody jsou nabízeny pro široké spektrum mezinárodních/finančních aktivit. Tyto aktivity musí být prováděny subjekty, které nejsou irskými rezidenty, a v příslušných případech v cizí měně. Mezi aktivity, které jsou tímto způsobem podporovány, patří správa fondů, pojištění, obchodování a makléřské operace s cizími měnami, řízení financí, finanční poradenství a finanční aktivity.

Hlavními clearingovými bankami jsou Allied Irish Banks, Bank of Ireland, National Irish Bank Limited a Ulster Bank Limited. Irská burza cenných papírů sídlící v Dublinu se oddělila od burzy ve Velké Británii na konci roku 1995 a stala se samostatným subjektem.

Irský rozpočet ukončil rok 2002 s mírným přebytkem ve výši 95 mil. Euro. Avšak v roce 2001 činil přebytek celých 650 mil Euro!

Buďme však realisté - při započítání ostatních mimorozpočtových položek podle pravidel Evropské Unie hospodařila irská vláda v roce 2002 s mírným deficitem ve výši zhruba 125 - 250 mil. Euro, to představuje deficit ve výši 0,1 až 0,2 % HDP - mnohonásobně pod tříprocentním limitem EU.


Uživatelský účet

   Registrace

Zapomněli jste heslo?

Soukromá inzerce

poptávka různé
Dobry den, shanim nekoho, kdo by mi mohl upect na Vanoce tr...

poptávka bydlení
Zdravím všechny v Dublinu. Jedeme na oslavy sv. Patrika do...

Diskusní fórum

27.01. - Kde je v Irsku dobře?
Ahoj. Mám otázku, která směřuje hlavně na lidi, kteří už v Irsku vyz...

27.01. - Dětská skupinka
Pozvánka do Československé skupinky pro děti a rodiče v irském Dublinu!...

27.01. - Dětská skupinka
Pozvánka do Československé skupinky pro děti a rodiče v irském Dublinu!...

27.01. - Dětská skupinka
Pozvánka do Československé skupinky pro děti a rodiče v irském Dublinu!...

03.01. - Springfiedcrewmas sive.net
Zdarec... Novy rok 2015 se nam pekne rozjizdi... Na 20teho.unora jsme si pro ...

29.12. - MHD z letiště
Ahoj, potřeboval bych poradit, jak se dostanu z letiště do centra města. ...


Copyright © Loužecký.cz, 2009—  |  O stránkách  |  Inzerce  |  RSS  |  Webdesign: Marlou  |  phpRS