Hlavní strana » Irská republika » Administrativní členění státu

Administrativní členění státu

Mezinárodní dělení státu podle systému NUTS

V systému regionů NUTS se v Irsku rozlišují jen dva regiony úrovně NUTS 2. Rozlohou jsou rovnocenné, hospodářským rozvojem a i hustotou zalidnění se dosti odlišují.

Region Border, Midland and Western zahrnuje spíše doposud zaostávající část Irska na jeho severozápadě. Celá oblast má nedostatek větších městských středisek, má ale dostatek turisticky atraktivních lokalit v centru ostrova a na jeho pobřeží.

Region Southern and Western obsahuje jak tradiční městská střediska s novými impulsy rozvoje (hlavní město Dublin, jihoirský přístav Cork, vnitrozemský Limerick), tak i někdejší transatlantické letiště Shannon s navazující ekonomickou zónou, rovněž tak i atraktivní turistické lokality.

Dělení státu podle hrabství

Irsko je děleno na 26 hrabství (County): Carlow, Cavan, Clare, Cork, Donegal, Dublin, Galway, Kerry, Kildare, Kilkenny, Laois, Leitrim, Limerick, Longford, Louth, Mayo, Meath, Monaghan, Offaly, Roscommon, Sligo, Tipperary, Waterford, Westmeath, Wexford, Wicklow.

Zvětšit mapu

Dělení z hlediska cestovního ruchu

Irsko je možno rozdělit na několik částí sdružujících jednotlivá hrabství podle geografické polohy a podobností v charakteristice do větších celků. Jsou to:

Jihovýchodní Irsko, Cork a Kerry, Dolní tok Shannonu, Západní Irsko, Severozápadní Irsko, Střední Irsko.

Jihovýchodní Irsko

Skládá se z hrabství Kildare, Wicklow, Carlow, Kilkeny, Waterford a Wexford.

Tato oblast je nejteplejší oblastí Irska, je charakteristická hustým osídlením, úrodnou půdou a lehce zvlněným reliéfem.

Kvůli blízkosti Velké Británie se toto území stávalo častým terčem nájezdníků a dobyvatelů. v 9. století sem zavítali Vikingové, kteří zde založili jedny z prvních měst na irském území. Jedním z nich je Waterford, druhým pak Wexford. v roce 1169 dobyli toto území angličtí Normané a ovlivnili další průběh místního vývoje. Budovali zde mnoho hradů a obraných tvrzí jejichž pozůstatky se zachovaly dodnes. k nejvýznamnějším patří hrad v Kildare, vybudovaný anglonormanským rodem Fitzgraldů, a v Kilkenny, patřící rodu Butlerů. Tyto významné rody ovládali území po dobu celého středověku. v  18. století zde začali vznikat sídla zámožných irsko-anglických rodin. Dochovali se např. palladiánské paláce v Russboroughu a Castletownu.

Součástí regionu je i pohoří Wicklow mountains, které se stalo útočištěm irských rebelantů po bitvě u Enniscorthy v roce 1798.

Cork a Kerry

Cork a Kerry tvoří nejjižnější část irského ostrova. Obě části území jsou hojně navštěvována turisty. Cork pro svá malebná přímořská městečka, která jsou proslulá dlouhou tradicí uměleckých řemesel, a z nichž přímo čiší nezapomenutelná atmosféra keltské minulosti, naproti tomu Kerry láká své návštěvníky divokou krajinou, která je jako stvořená pro pěší túry, ostrými přímořskými útesy s nádherným výhledem na moře.

Tato část Irska byla v minulosti styčným bodem s pevninou. v 17. století tu bylo vybudováno několik pobřežních pevností na obranu proti Španělům a Francouzům, jejichž možných útoků se místní obyvatelé obávali. Na území Corku byla vybudována největší z nich - Pevnost Charles Ford v Kinsale. Ta je dodnes vyhledávanou turistickou atrakcí. Význam přístavu Corku vzrostl 19. století. Stal se jednak centrem obchodu, jednak místem přes které prchalo mnoho Irů před velkým hladomorem. Později význam přístavu poklesl, ale dodnes je Cork jedním z největších irských měst s živou kulturní tradicí.

V době války o nezávislost, v roce 1920, bylo centrum Corku vypáleno proslulými jednotkami policie Black and Tans.

Místní obyvatelé jsou označováni za nejpřátelštější Iry a zároveň za náruživé obránce Irštiny. Pro svou neústupnost, tvrdohlavost a obrovskou oddanost tradicím jsou častým terčem vtipů a narážek ostatních obyvatel ostrova.

Dolní tok Shannonu

Tato oblast zahrnuje hrabství Clare, Limerick a Tipperary, která se rozprostírají podél dolního toku nejdelší irské řeky Shannon. Je to oblast velice rozmanitá, najdeme tu lehce zvrásněnou krajinu plnou polí a luk přecházející v pohoří Galty v Tipperary, ale i nádherná vápencová území na plošině Burren. Je to oblast středověkých pevností, významných historických měst a nádherné irské hudby(obzvláště hrabství Clare). Nachází se tu několik důležitých nalezišť z doby kamenné, mimo jiné sídliště u jezera Lough Gur.

Region byl od 5. století částí Munsteru, jedné ze 4 keltských provincií v Irsku. v hrabství Tipperary se nachází opevněné opatství Rock of Cashel, které bylo přes 700 let sídlem munsterských vládců. v 10. století sem pronikli vikingští dobyvatelé, ale irští králové se jim postavili tvrdě na odpor. v průběhu normanské epochy zde byl vybudován významný hrad Bunratty Castle a mnoho dalších pevností soupeřících svou nádherou a impozancí s pevnostmi anglo-irských rodů. v této době patřila většina regionu pod správu rodů Butlerů (území Tipperary) a Fitzgeraldů( území Limericku).

Limerick se stal proslulým historickým místem v roce 1691, kdy ho oblehla vojska Viléma Oranžského, a kde byla později sepsána mírová smlouva, která podnítila odchod katolické šlechty do Evropy.

Západní Irsko

Skládá se z hrabství Mayo, Galway, Roscommon. Leží v srdci irské historické provincie Connaught. Západní Irsko je proslulé jako tradiční, venkovské, řídce obydlené, ale můžeme zde nalézt i rychle se rozrůstající univerzitní město Galway.

Tato oblast je osídlena už více než 5000 let a proto není divu, že se zde nachází mnoho pravěkých lokalit, z nichž si jmenujme alespoň ohrazená pole Céide Fields a kruhová hradiště na ostrovech Aran Islands.

Nejdůležitějším bodem oblasti je město Galway. Bývalo středověkou pevností anglonormanů neustále obklopenou krvelačnými keltskými kmeny. v 17. století po vítězství cromwellovců sem bylo posláno mnoho Irů, kterým byla zabavena půda. Dodnes se běžně používá rčení "do pekel nebo do Connaughtu". Stopy statkářů jsou patrné zvláště na venkovských sídlech ze 17. a 18. století, která se nacházejí např., v Clonalis, Strokestown Parku a Westportu.

Právě západní Irsko (hlavně hrabství Mayo) bylo nejvíce postiženo emigrací při velkém hladomoru v 19. století. Odliv obyvatel z této oblasti bohužel pokračuje dodnes.

Západní Irsko je přesto důležitou základnou Irského jazyka, pro téměř polovinu zdejších obyvatel je jazykem rodným.

V Oblasti najdeme rozsáhlá rašeliniště zahalená hustou mlhou i poklidná jezera. Je to drsná krajina často bičovaná prudkým deštěm a odolávající náporu větrů přicházejících od Atlantiku.

Lákadlem pro turisti je zde letní období, kdy se pořádají závody plachetnic a člunů, na podzim pak přijíždějí na tradiční ústřicové slavnosti do Galway.

Severozápadní Irsko

Zahrnuje hrabství Donegal, Sligo a Leitrim. Nebetyčné útesy, liduprázdné zlatožluté pláže a skalnaté mysy podél členitého pobřeží hrabství Doneghal ilustrují jednu z nejnespoutanějších scenérií Irska. Směrem na jih leží hrabství Sligo, prodchnuté pravěkými a keltskými mýty a odkazem básníka W.B. Yeatse a oplývající historickými památkami a přírodními krásami. Leitrim je naopak pokojné hrabství s klidnými jezery a vodními cestami.

Hrabství Sligo bylo, jak ukazují četné archeologické nálezy, v keltských dobách hustě osídleno a podle legend bylo sídlem bojovné královny Medb z Connaugtu. v pozdějších dobách bylo Sligo jakoby odříznuto od ostatního Irska a tamní události na něj neměly velký vliv. Zatímco v ostatních hrabstvích vesměs vládli normané či později anglo-irské rody, Sligo dál patřilo pod správu gaelských pánů. Dnes láká turisty nádhernou vnitrozemskou krajinou ležící okolo jezera Lough Gill a v blízkosti hor Bricklieve Mountains.

Hrabství Donegal mělo poněkud odlišný osud. v dobách středověku ho spravoval mocný rod O´Donellů, jehož členové pak roku 1607, po nezdařeném odboji proti Angličanům, uprchli do Evropy. Jejich majetek byl zkonfiskován, ale protože půda v této lokalitě neoplývá úrodností, byl přenechám místním katolickým Irům. Do roku 1921 bylo území součástí Ulstru (Severní Irsko), ale po vytvoření z větší části protestantského Severního Irska do šlo k jeho vyloučení z nově se formujícího uskupení.

Donegal je nejzápadnější částí Irska, má jen málo společného se sousedními hrabstvími a dodnes je územím s největším počtem galsky hovořících obyvatel.

Střední Irsko

Skládá se z hrabství Cavan, Monaghan, Louth, Longford, Westmeath, Meth, Offaly a Laois. Je kolébkou irského národa, duchovním centrem Keltů, oplývá mnoha z nejposvátnějších míst v zemi. Najdeme zde na mnoha místech rozesety kamenné irské kříže, normanské kláštery a novogotické hrady.

Hrabství Meth se pyšní velmi úrodnou půdo v údolí řeky Boyne a není proto divu, že bylo hustě osídlenu už v dobách pravěku a záhy se stalo centrem celé oblasti. Tehdejší obyvatelstvo po sobě zanechalo řadu stop, uveďme alespoň New-grange, patrně nejpůsobivější hrobku na celém území Irska.

Za dob Keltů se centrum přesunulo dále na jih, do míst okolo pahorku Tara, který byl sídlem irských velekrálů a duchovním centrem keltského obyvatelstva. Tara zaznamenala svůj rozkvět v období od 3. století po Kristu až do počátku 12. století, kdy do oblasti vtrhli Normani. Ti zde vystavěli řadu pevností mezi nimiž vyniká zejména pevnost v Trimu (hrabství Meath). v roce 1690 se zde odehrála významná bitva korunovaná vítězstvím protestantů nad katolíky.

Hrabství Monaghan a Cavan, ačkoli patří k Irské republice, byly dříve součástí Ulsteru a dodnes s ním udržují silné svazky. Najdeme zde nápadné zaoblené kopce zvané drumlins, které jsou charakteristické pro celou pohraniční oblast.

Pro celou oblast jsou charakteristické rozlehlé pastviny a rašeliniště s četnými jezery. Pohoří Bloom Mountains a poloostrov Cooley jsou rájem pěších turistů, milovníci historie ocení klášter Fore Abbey či celoevropsky významné centrum starokřesťanství klášter Clonmacnoise.


Uživatelský účet

   Registrace

Zapomněli jste heslo?

Soukromá inzerce

poptávka různé
Dobry den, v mesici unoru pristiho roku jedu na sest mesicu...

nabídka bydlení
Dobry den poradi mi nekdo ohledne invalidniho duchodu z irska...

Diskusní fórum

01.11. - Zdravotní pojištění
Dobry den poradi mi nekdo s invalidnim duchodem z irska?Pracovala jsem tam 9 ...

20.09. - Springfiedcrewmas sive.net
Zdravicko. 29. zari se kona Hip Hopova party ve Voodoo Lounge Dublin.
...

19.09. - Springfiedcrewmas sive.net

Zdravim vsechny priznivce elektronicke muziky zijici v Dublinu a Ir...

05.07. - Naléhavě potřebujete peníze? M
Naléhavě potřebujete peníze? Můžeme vám pomoci!
Jste v současn...

22.06. - Zdravotnictví/ Farmacie
Dobrý den, má někdo zkušenost s prací lékárníka v Irsku? Jak se díva...

07.06. - Nabidka prace kuchare
Dobry den,
Nabizime praci kuchare/kucharky v Czechinn, temple bar, Dub...


Copyright © Martin Loužecký, 2009—  |  O stránkách Irsko Aktuálně