Hlavní strana » Irská města » Dublin (Baile Átha Cliath)

Dublin (Baile Átha Cliath)

Dublin, hlavní město Irska, se nachází u Dublinského zálivu na pomezí mezi Středním a jihovýchodním Irskem. Bylo založeno Vikingy v roce 841 pod jménem Dubh Linn na soutoku řek Liffey a Poddle. Dubh Linn se brzy stal centrem obchodu a středem kulturního i politického života Irska. Tuto pozici si s malými výkyvy udržel dodnes. Irský název pro Dublin je Baile Átha Cliath. Překlad tohoto názvu se velmi různí. Zhruba znamená město u vody. Vzhledem ke své dlouhé historii se na jeho území nachází mnoho nepřehlédnutelných míst stojících za návštěvu. Pro přehlednost jsou rozdělena do několika částí podle geografického umístění.

Jihovýchodní Dublin

Jihovýchodní Dublin je dnes turistickým centrem celého města. Tato oblast nepatří k nejstařším částem města, prakticky se začala rozvíjet až po roce 1592, kdy zde byla založena Trinity College a největší rozmach zaznamenala až v polovině 18. století, kdy zde začaly vznikat nádherné domy georgiánského tipu.

Bank of Ireland

Budova Irské národní banky vznikla jako první účelová budova parlamentu v Evropě. Začal ji stavět Edward Lowett Pearce, ale dokončena byla až po jeho smrti v roce 1739. Část budovy padla za oběť požáru v roce 1792, do dnešních dnů se zachovala sněmovna Sněmovna Lordů s nádherným kazetovým stropem a táflováním z dubového dřeva. Nalezneme zde i rozměrné tapiserie zachycující bitvu u Boyne a obléhání Londonderry a křišťálový lustr z roku 1788. v roce 1785 byla budova obohacena o východní portikus postavený na návrh Jamese Gandona. Další dostavby proběhly okolo roku 1797. v roce 1800 byla budova odkoupena Bank of Ireland a stávající podobu získala asi o deset let později. Před budovou nalezneme sochu Henryho Grattana, jednoho z předsedů starého parlamentu, vytvořenou Johnem Foleyem roku 1879.

Leinster House

Tato budova byla vybudována v roce 1745 německým architektem Richardem Castleou pro vévodu z Leinsteru. Je koncipována jako venkovské sídlo s rozsáhlými pozemky na straně jedné, na straně druhé směřující do ulice budí dojem rozlehlého městského domu. Roku 1815 byla budova odkoupena Králvskou společností, od roku 1922 zde zasedal parlament, dnes je tato budova užívána poslaneckou sněmovou a senátem.

Mansion House

Tato budova je postavena ve stylu královny Anny. Byla postavena roku 1710 pro šlechtice Joshuu Dawsona. Později byla odkoupena Dublin Corporation a stala se sídlem starosty. Od roku 1919 zde zasedá Dáil Éireann.

Trinity College

Trinity College založila královna Alžběta i na místě bývalého augustiniánského kláštera v roce 1592. Tato kolej byla původně čistě protestantská a katolíci zde začali studovat až po roce 1970. Ze slavných studentů jmenujme alespoň S. Becketta nebo Oliwera Goldsmithe.

Nejstarší dochovalou budovou je Rubricks, budova z červených cihel postavená okolo roku 1700. Pro návštěvníky je nejatraktivnjší částí komplexu Stará knihovna z roku 1732 obsahující na 200 000 historických textů, mramorové busty učenců a nejstarší harfu Irska. Klenotnice s přilehlým obchůdkem s irskými šperky je druhou a nejnavštěvovanější budovou komplexu. Nalezneme zde stálou expozici zobrazující vznik Book of Kels, Evangeliáře z Kelsu z osmého století. Nalezneme zde i nejstarší známý Evangeliář z Durrow, pocházející ze sedmého století.

Book of Kells

Tento evangeliář je patrně nejzdobnějším irským evangeliářem středověku. Patrně byl vytvořen v osmém století mnichy z kláštera Iowy, kteří uprchli do Kelsu v roce 806 po nájezdu Vikingů. Do klenotnice Trinity College byl převezen v 17. století.

Kniha obsahuje čtyři evangelia psaná v latině. Je zdobena iniciálami, pletenci a antropomorfními či zvěrnými motivy. Některé barvy použité k výzdobě pocházejí až ze Středního východu.

St. Ann Church

Kostel byl založen v roce 1707. Jeho průčelí je pseudorománské z roku 1868. Uvnitř nalezneme barevne vitraje z poloviny 19. století. Váže se k němu dlouhá charitativní tradice, kterou započal lord Newton v roce 1723 tím, že daroval kostelu peníze na zakoupení chleba pro chudé. Původní polici na chléb nalezneme vedle oltáře na východní straně kostela.

Národní galerie

Tato novodobá budova byla otevřena veřejnosti v roce 1864. Vévodí jí nádherné cihlové průčelí působící klasicizujícím dojmem.

Sbírky, které galerie obsahuje, jsou sestaveny převážně z darů význačných irských i světových osobností. Mezi největší donátory patří G.B. Shaw, který věnoval galerii třetinu svého majetku. Galerie vystavoje více než šestset artefaktů, které reprezentují všechny významné evropské malířské školy. z mnoha významných pláten jmenujme alespoň kubistický obraz Španěla Juana Grisse s názvem Pierrot, který byl vytvořen roku 1921, ze starších děl jmenujme irský obraz Sick Call z roku 1863, který namaloval ve stiylu prerafaelitů Matthew Jame Lawless. Dále jsou zde zastoupeni významní malíři jako je Monet, Goya, Rembrant nebo Rubens.

Národní knihovna

Národní knihovna byla koncipována sirem Thomasem Deanem a byla otevřena roku 1890. Budově vévodí kopule nad čítárnou v prvním patře, která je zdobena pseudorenesančně.

V knihovně najdete prakticky všechna díla irské literatury. Navíc se zde nachází rozsáhlá sbírka starých map a rukopisů takových velikánů Irska, jako byli G.B. Show či politik D. O´Connell. Čítárna v prvním patře patří k oblíbeným místům vzdělané části národa. Sedával tu i spisovatel James Joyce, který sem umístil děj své literární debaty v díle Odysseus.

Národní muzeum

Tato budova byla postavena v 80. letech 19. století podle návrhu sira Thomase Deana. Dominantou budovy je působivá kupulí zakončená rotunda s mozajkovými podlahami a průčelím, které zdobí sloupy v klasicistním slohu.

Muzeum má několik částí, z nichž nejproslulejší je klenotnice, kde mimo jiné najdeme zlatý člun z Broighteru, který pochází z prvního století po Kristu a byl vyroben jako votivní předmět.

Další stálou expozici tvoří Ór (Irské zlato). Tato expozice se může pochlubit takovými kleoty jako je zlatá lunula z roku 1800 před Kristem.

V muzeu dále nalezneme Sponu z Tary z osmého století zdobenou filigránem a emailem, procesní kříž z Congu, z roku 1124, který je vyroben z bronzu a zlata a zdoben stíbrnými pletenci, křišťálem a emailem, a mnoho dalších.

Přírodovědné muzeum

Tato budova gregoriánského typu byla otevřena roku 1857 a nachází se v ní stovky exponátů z irské i světové flóry a fauny. Mezi největší zajímavosti patří dvě kostry veledaňka umístěné v přízemí naproti hlavnímu vchodu a skleněné modely mořských živočichů, které je možno shlédnout v prvním patře.

Royal Hibernian Academy

Tato moderní budova ze skla a cihel byla postavena na počátku dvacátého století. Patří k největším výstavním prostorám na území Irska a můžete zde shlédnout malby, sochy a jiná umělecká díla mladých umělců z celé země.

St Stephen´s Green

Tento park byl vytyčen v roce 1664. Má rozlohu devět hektarů a svou nynější podobu získalo v roce 1880 díky obrovskému finančnímu daru rodiny Guinnessů. v parku nalezneme sochy mnoha slavných Irů například W.B. Yeatse odhalený roku 1967. Tento pomník je dílem Henryho Moorea. Téhož roku zde byl odhalen pomník Wolfa Tonea od Edwarda Delaneye. Toto dílo je s oblibou přezdíváno "Tonehenge". Roku 1887 zde byl postaven hudební pavilon, kde se dodnes konají bezplatné koncerty.

Na západní straně parku byla roku 1806 vybudována Royal College of Surgeons, která se v roce 1916 stala útočištěm povstalců během občanských nepokojů a dodnes jsou na ní patrné stopy po kulkách.

Na severní straně parku nalezneme pánské kluby z nichž nejslavnější hotel Shelbourne z roku 1867 skýtá nádhernou podívanou na sochy nubijských princezen a otroků v roli vrátných.

Na jižní straně parku v budově Newman House sídlí Irská katolická univerzita, která zahájila činnost v roce 1854. Mezi významnými absolventy se jako diamant třpití jméno Eamona de Valery. Celá budova j vystavěna v georgiánském stylu a nejzajímavějším prostorem je Apollonova síň zdobená štukovou malbou z dílny švýcarských architektů Paola a Filippa Franciniových, vystavěná roku 1739. v blízkosti budovy stojí malý univerzitní kostelík s nádhernou byzantskou výzdobou.

Na nejjižnějším konci parku stojí Iveagh House, dříve soukromé sídlo rodiny Guinnessů, dnes budova ministerstva zahraničí.

Další zajímavosti

Dalšími místy stojícími za návštěvu jsou v této lokatitě např: Grafton street, oblíbená nákupní ulice Dubliňanů na které najdeme sochu nejslavnější zdejší prodavačky Molly Mallone z roku 1988 od Jeana Rynharta, Merrion Square, jedno z nejnádhernějších georgiánských náměstí a Fitzwilliam Square, jedno z nejmladších georgiánských náměstí Dublinu a oblíbená adresa místních lékařů.

Jihozápadní Dublin

Tato oblast je nejstarší oblastí města a rozkládá se okolo Dublinského hradu, na soutoku řek Liffey a Poddle. Původní osada byla založena Vikingy a po roce 1170 po vpádu Normanů zde začalo vznikat středověké město, kolem něhož vybudovali Anglonormani mohutné obranné hradby, které byly později strženy. Dnes je centrum města oblíbené pro své malé řemeslnické obchůdky, které zde začaly vznikat už georgiánském období.

Hrad

Hrad byl vybudován Normany ve 13. století a až do století 18. byl symbolem anglické nadvlády. v roce 1684 postihl celou oblast rozsáhlý požár a z hradu se dochovala pouze část věže Record Tower. Plány na nový hrad pocházely od sira Williama Robinsona z roku 1684. Hrad se skládá z několika budov a je rozdělen dvěma nádvořími - Horním a Dolním. v prvním patře jižního křídla Horního nádvoří se nacházejí přepychové komnaty, které byly dříve rezidencí irského místokrále voleného Brity. v téže budově nalezneme síň sv. Patrika, která je zdobena nástropní malbou od Vincenza Valdrého z roku 1778, která znázorňuje tehdejší vztahy Irů a Britů.

Další významnou místností hradu je trůní sál z roku 1740, v němž stojí trůn, údajně dar Viléma Oranžského, který věnoval Hradu po svém vítězství u řeky Boyne.

Součástí hradu je i neogotický kostel dokončený roku 1814 architektem Edwardem Johnsonem, na jehož vnějším triforiu se nachází sto bust významných osobností vytesaných Edwardem Smithem.

Dnes v Hradě sídlí Úřad vlády a většina prostor je určena turistům a reprezentačním účelům.

Powerscourt Townhouse

Tato budova byla dokončena roku 1774 Robertem Mackem, jako šlechtické sídlo vikomta Powerscourta. Dnes slouží tato žulová stavba jako nákupní středisko a její honosný interiér s původním mahagonovým schodištěm a bohatou štukovou výzdobou od Michaela Stapletona lákají turisty z širokého okolí. Od renovace, která proběhla v šedesátých letech 20. století se budova stala oblíbeným sídlem mnoha klenotnictví, starožitnictví a věhlasných butiků.

Radnice

Budova byla navržena pro účely Královské burzy Thomasem Cooleyem a její stavba probíhala v letech 1769-1779. Tato zvláštní stavba v korintském slohu byla v roce 1852 prodána Dublin Corporation a zasedala v ní městská rada, tkerá zde působí dodnes. Po nedávné rekonstrukci, která stavbu uvedla do původního stavu byla do přízemí umítěna expozice nesoucí název Dublin City Hall - The Story of the Capital zabývající se dějinami Dublinu.

Tailors´ Hall

Tailors´ House je jediným dochovalým cechovním domem v Irsku. Byl postaven roku 1706 a postupně v něm sídlily cechy sedláků, lazebníků, krejčích. Ve 20. století začala budova chátrat, ale v 60. letech se dočkala rekonstrukce. Dnes je sídlem An Taisce (Irský ústav památkové péče). Objekt je pro veřejnost uzavřen.

Christ Church Cathedral

Na místě dnešní katedrály stával od roku 1038 dřevěný vikingský kostel. Trojlodní románskou katedrálu s traceptem nechal v roce 1172 vybudovat Strongbow, anglonormanský dobyvatel Dublinu spolu s arcibiskupem Laurencem O´Toolem. Později přibila gotická křížová klenba v hlavní lodi i lodích vedlejších. Katedrála začala později chátrat a v 70. letech 19. století ji kompletně přestavěl George Street. Katedrála dostala pseudorománský ráz a přibyl pseudorománský most spojující Synod Hall s protilehlou budovou.

Dnes slouží katedrála dublinské a glendaloughské diecézi Irské anglikánské církve.

Mezi její nepozoruhodnější prostory bezpochyby patří románská kaple sv. Lorence O´Toola s dochovalou původní dlažbou, kripta, ve které můžete obdivovat původní základy chrámu nebo vystavené chrámové poklady nebo jižní románský portál, který patří mezi vrcolná díla irského kamenictví 12. století.

Katedrála sv. Patrika

Katedrála sv. Patrika je největší katedrálou Irska. Byla postavena na místě studny, kde podle pověsti křtil kolem roku 450 sv. Patrik konvertity. Studnu zakrývala kamenná deska s keltským křížem, která byla znovuobjevena na přelomu 19. a 20. století a dnes je vystavena v západní lodi katedrály. Původní svatyně byla ze dřeva, až roku 1192 na jejím místě nechal arcibiskup John Comyn vystavět románskou trojlodní katedrálu. Největší část katedrály je však ve slohu gotickém a pochází z let 1254-1270. Roku 1370 dal arcibiskup Minot přestavět katedrální věž, která dnes dosahuje výšky 43 metrů a podle svého obnovitele je zvána Minotovou. v 18. století byla ještě přistavěna úzká výžka. v 60. letech 19. století se katedrála dočkala rozsáhlé přestavby v neogotickém slohu. Dnes je dlouhá 91 metrů .

Uvnitř můžeme nalést četné busty a pamětní desky. Nejnádhernějším z náhrobků je náhrobek rodiny Boyleů ze 17. století, který nechal hrabě Boyle vystavět na počest své ženy Kateřiny. z dalších náhrobků si přiomeňme alespoň náhrobek Turlougha O´Carolana, slavného harfisty žijícho mezi lety 1670 a 1738. Svou pamětní desku zde má i první prezident Irska Dougles Hyde (1860-1949).

V severní lodi katedrály nalezneme hojně navštěvovaný pamětní kout Johnathana Swifta (1667-1745), satirika a děkana katedrály. Nalezneme zde jeho pamětní desku a knihovnu s jeho posmrtnou maskou a rozličnými pamflety.

Při vstupu do katedrály jistě nepřehlédnete masivní dřevěné dveře, které ústí do střední lodi a vnichž je vysekána díra. k ní se váže pověst o sporu dvou lordů Kildara a Ormonda. Lord Ormonde se v roce 1429 dostal do vážného sporu s lordem Kildarem a před jeho hněvem se uchýlil do katedrály. Zavřel za sebou dveře tak silně, že když se lordi usmířili a brána nešla otevřít, vysekal do ní lord Kildare otvor, aby si mohl s Ormondem podat ruku.

Katedrála byla vždy centrem protestantské Irské církve a je jím dodnes. Pouze v 18. století byla jedna její kaple (Mariánská) vyčleněna pro potřeby uprchlých francouzských Hugenotů.

St Audoen´s Church

Tento kostel patří mezi národní památky Irska. Je nejméně porušeným gotickým kostelem v Irsku, neporušena zůstala hlavní loď z 15. století, zachovaly se i tři zvony z roku 1423. Za kostelem se nachází St Audoen´s Arch, jediná zachovalá vstupní brána do starého města založená v 15. století.

Severní břeh Liffeye

Tato oblast na severu města je jeho nejmladší částí a byla vystavěna až v 18. století. Je centrem nákupních středisek a mnoho místních obyvatel i turistů míří za nákupy právě sem. Nejproslulejší nákupní třídou je Moore street, kde naleznete přehršel krámků s výrobky za nízkou cenu. Ke skvostům čtvrti patří Rotunda hospital, nejstarší účelová porodnice v Evropě. Prakticky celá čtvrť je vystavěna v georgiánské architektuře a mnoho po desetiletí chátrajících budov je nyní v rekonstrukci.

Custom House

Klasicistní budova byla navržena v roce 1791 jako budova celnice anglickým architektem Jamesem Gandonem (1743-1823). Svému účelu sloužila pouze do roku 1800, kdy vstoupil v platnost celní zákon, který přesunul tuto instituci do Londýna. v roce 1921 byla budova podpálena jako symbol britského imperializmu a v roce 1926 se dočkala rekonstrukce. Od roku 1991 zde sídlí úřad vlády, po jehož zřízení bylo nutno vykonat celkovou rekonstrukci budovy.

V hlavním průčelí upoutá pozornost především neoklasicistní dórský portikus. Na bočních pavilonech jsou erby irské koruny a na klenácích oblouků a vchodů je ztvárněno čtenáct alegorických bust, které jsou dílem sochaře Edwarda Smithe. Busty znázorňují irské řeky a Atlantický oceán. Na fasádě severní strany pak najdeme personifikace Evropy, Afriky, Asie a Ameriky.

Four Courts

Justiční palách byl navržen roku 1796 Jamesem Gandonem (1743-1823). Během irské občanské války byla budova vypleněna a její rekonstrukce, která vrátila budovu do původního stavu, proběhla v roce 1932. Budova nese znaky klasicismu, je obohacena kupulí se šesti korintskými sloupy zakončenými postavami Mojžíše, Spravedlnosti a Milosrdenství. Budova má čtyři křídla, v nichž sídlily irské soudy - civilní, kancléřský, nejvyšší a královský. Centrální čekárna je přístupná veřejnosti a jsou zde vystaveny tabule s historií budovy.

King´s Inns

Tato budova, která byla navržena roku 1795 Jamesem Gandonem jako dům pro advokáty, byla v 18. století jednou z nejvyhledávanějších adres. Klasicistní dům byl v roce 1816 doplněn o kupuly od Francise Johnstona. V Západní straně jsou umístěny dva vchody zdobené klasicistními kariatidami od Edwarda Smythe. Okolo budovy jsou rozsáhlé veřejnosti přístupné zahrady.

Rotunda Hospital

Tato klasicistní budova byla postavena roku 1745 jako první účelová porodnice v Evropě podle návrhu německého architekta Richarda Castleho. Budova se pyšní rotundou s rokokovou štukovou výzdobou od Bartholomewa Cramiliona z roku 1755, podle které nese jméno. Rotunda byla navržena Johnem Ensorem jako zasedací a koncertní síň a její stavba byla zahájena roku 1764. Naproti nemocnici stojí oblíbená hospoda Conway´s Pub, která je v provozu již od roku 1745 a která je oblíbeným místem budoucích otců.

St Mary´s Abbey

Tento benediktinský románský klášter byl založen roku 1139, ale už v roce 1147 přešel do rukou cisterciáků. Byl jedním z největších a nejvýznamnějších klášterů středověkého Irska. v roce 1539 byl klášter zrušen a v 17. století sloužil jako kamenolom. Z opatství se dochovala pouze zaklenutá kapitulní síň, kde se nyní nachází model kláštera z počátku 13. století a jeho dějiny.

St Mary´s Pro-Cathedral

Tato katolická katedrála byla vysvětcena roku 1825. Průčelí kostela kopíruje průčelí Theseova chrámu v Athénách a je podpíráno šesti dórskými sloupy, které jsou zakončeny frontonem se sochami sv. Laurence O´Toolea, dublinského arcibiskupa ze 12. století, sv. Marie a sv. Patrika.

Ha´penny Bridge

Most spojuje čtvrť Temple Bar s ulicí Liffley street. Je postaven z litiny podle projektu hutníka Johna Windsora z roku 1816. Původně se jmenoval Wellington bridge, dnes nese úřední název Liffey bridge, ale do povědomosti vstoupil jako Půlpencový most, podle výše zde vybíraného mítného. Někdy je také označován jako Mettal Bridge (Kovový most). Při nedávné rekonstrukci byl obohacen o dubové lucerny a dnes patří k nejfotografovanějším památkám Dublinu.

Abbey Theatre

Abbey Theatre založil W. B. Yeats a lady Gregoryová v roce 1898 a první představení se zde konalo v roce 1904. Repertoár zahrnoval zprvu díla W. B. Yeatse nebo J.M. Syngeho. Repertoár divadla byl zaměřen silně nacionálně. Dnes uvádí divadlo i hry zahraničních tvůrců, ale jeho těžištěm jsou stále domácí autoři.

Gate Theatre

Divadlo je proslulé svým uváděním současných her. Bylo založeno dvojcí Hilton Edwards a Mícheál Mac Liammóir v roce 1928. Gate Theatre je dodnes proslulé svým neotřelým repertoárem, který dává příležitost především mladým začínajícím autorům, ale v posledních letech se čím dál více začínají prosazovat i klasické irské hry.

Dublin Writers Museum

Tato expozice byla otevřena roku 1991 a sídlí v klasicistní budově z konce 18. století. Zaměřuje se na irskou literaturu od 10. století až po současnost. Mezi exponáty nechybějí rukopisy, dopisy a jiné předměty týkající se řady irských spisovatelů, za zmínku stojí i řada přechodných výstav, které se konají v druhém patře budovy. V budově nalezneme i stylovou kavárnu a jednu z nejlépe zásobených prodejen knih v Dublinu.

Tato rozsáhlá expozice zabývající se tématem slavné irské whiskey s nachází v prostorách palírny, která byla funkční v období 1780-1971. Součátí expozice je videoprojekce s názvem Uisce Beatha (živá voda) a následná dvacetiminutová prohlídka. Průvodci vám při ní vysvětlí rozdíl mezi výobou irské a skotské whisky a nazávěr je připravena ochutnávka v místním baru.

James Joyce Cultural Centre

Kulturní centrum sídlí v mětském domě navrženém pro hraběte z Kenmare v roce 1784. Pokud nejste zrovna obdivovatelem Joyceovým i tak nenechte si ujít nádherné georgiánské interiéry budovy s obdivuhodnou štukovou výzdobou, kterou provedl jeden z nejvýznamnějších štukatérů 18. století Michael Stapleton.

Centrum je rozděleno do několika expozic. Hlavní z nich nám představuje asi padesát životopisů předních postav z Joyceovy knihy Odysseus, které byly inspirovány skoutečnými obyvateli Dublinu.

Středisko také pořádá pěší prohlídky po stopách Jamese Joyce. Prohlídka nás zavede mimo jiné až do Belvedere College, kde Joyce studoval v letech 1893-1898. Toto období popsal v knize Portrét umělce v jinošských letech.

Tuto prohlídku by si neměl nechat ujít žádný Joyceův obdivovatel. Poznámka: Při prohlídce se počítá s poměrně hlubokou znalostí Joyceových děl.

Garden of Remembrance

Tento parčík se rozkládá na severní straně Parnell Square a byl založen na počest mužů a žen, jež položili svůj život v boji z svobodu Irska. Park navrhl Daithí Hanly a v roce 1966 ho otevřel tehdejší prezident Eamon de Valera. Uprostřed parku se nachází jezírlo ve tvaru kříže, na jehož dně je mozajka, která znázorňuje zlomené meče, kopí a štíty symbolizující mír a svobodu. Na severní straně můžeme obdivovat sousoší znázorňující Děti krále Lira, jednu ze slavných pověstí Irska, kterou tu ztvárnil Oisín Kelly v roce 1971.

Malahideský hrad

Hrad se rozprostírá na pozemku o rozloze 100 hektarů. Jeho jádro pochází ze 14. století, později zde přibyly četné přístavby. Do roku 1973 sloužil jako sídlo rodu Talbutů, věrných přívrženců Jakuba II. (1685-1688).

V hradu se nachází expozice irského nábytku 18. století a část sbírky portrétů dlouhodobě zapůjčené z londýnské Národní Galerie. Její součástí jsou například podobizny rodu Talbotů.

Ve staré sípce je umístěn model železnice, který vyrobil železniční inženýr Cyril Fry ve 20. letech 20. století. Model zaujímá plochu 240 m2 a zahrnuje mimo jiné modely irkých vlaků nebo miniatury nádraží či skutečných dublinských ulic.

Marino Casino

Tuto vilku vybudoval v 60. letech 18. století sir William Chambers pro lorda Charlemonta. Původně vznikla jako letohrádek pro panství Marino, jehož hlavní sídlo bylo strženo v roce 1921. Casino je dodnes povaažováno za jeden z nejkrásnějších příkladů palladiánské architektury v Irsku. Při jeho stavbě bylo uplatněno několik zajímavých prvků jako jsou duté sloupy s okapy uvnitř nebo komíny napodobující vázy. Čtyři rohy budovy střeží kamení lvi od Joshpha Wiltona. Budova má tři podlaží a osm místností rozmístěných okolo centrálního schodiště. v přízemí najdeme nádherně dekorovanou společenskou místnost s kazetovým stropem a v prvním patře je nádherná reprezentační ložnice.

Dalkey

Tato okouzlující vesnička ležící u Dublinského zálivu vábí turisty svými křivolakými uličkami a nádherným výhledem na moře. Dříve byla známá jako "Město sedmi hradů". Do dnešních dnů se bohužel dochovaly pouze dva z nich a oba jsou ve velmi špatném stavu. Blízko pobřeží leží ostrůvek Dalkey Island, kde se nachází věž martelil a sředověký benediktinský klášter. Obě pamáky je možno navštívit v letním období, kdy je možno se na ostrov přepravit lodí z přístavu Coliemore Harbour.

Dun Laoghaire

Dun Laoghaire je jeden z nejvýznamnějších trajektových přístavů a jachtařských středisek Irska. Se svými honosnými vilami, parky a palmami na pobřeží působí vesnice poněkud netypicky. Mimo procházek po pláži můžeme také navštívit místní Námořní muzeum, které sídlí v kostele Mariners´ Church z roku 1837. Exponáty jsou zaměřeny na kapitána Roberta Halpina, který se svou lodí položil první transatlantský telegrafní kabel, a na dějiny majáku na blízkém ostrově Howth.

Guinness Storehouse

Expozice se nalézá v památkově chráněné budově pivovaru Guinness z roku 1904. Budova má šest pater a její ústřední prostor tvoří proskléné atrium ve tvaru pintové sklenice. v podlaze atria můžete spatřit původní nájemní smlouvu podepsanou Arthurem Ginnessem roku 1759. Touto smlouvou si mr. Guinness najal území pivovaru na 9000 let za částku 45 liber ročně.

Prohlídka se začíná interaktivní prohlídkou v oddělení "The Ingredients", kde si návštěvník může sáhnout na jednotlivé igredience piva a pokračuje. Pak se přesunete do nádherné georgiánské haly, kde můžete sledovat celý proces výroby piva. Prohlídka pa končí bohatou ochutnávkou čepovaného Guinnessu v místním Brewery baru.

Národní botanická zahrada

Zahrada byla otevřena v roce 1795 a je předním botanickým centrem Irska. Na jejím území se nachází několik litinových skleníků, které dal postavit architekt Richard Turner v letech 1843-1869. v zahradě nalezneme více než 20 000 druhů flóry, mezi nimiž vynikají bohaté sbírky kaktusú, orchidejí nebo 30 metrů vysoká sekvoj.

V sousedství zahrady nalezneme Glasnevin Cementery, hřbitov, kde nalezlo odpočinek mnoho slavných osobností Irska například politici C. S. Parnell nebo Daniel O´Connell.

Phoenix Park

Tento park patří k nejrozlehlejším v Evropě a je obehnán zdí o délce 11 kilometrů. Název parku je zkomoleninou irského výrazu Fionn Uisce (průzračná voda) odkazujícího na pramen u Fénixova obelisku, na jehož vrcholu stojí socha bájného ptáka.

Park byl založen roku 1662 vévodou Ormondem. Nynější parkovou úpravu nechal vytvořit lord Chesterfield, který otevřel park veřejnosti roku 1745.

Nedaleko hlavní brány najdeme jedinou systematicky udržovanou část parku, která nese jméno People´s Garden. Za ní najdeme třetí nejstarší zoologickou zahradu na světě, která byla založena roku 1830, která proslula úspěšným chovem lvů.

V parku najdeme celkem tři výrazné pomníky. Jedním z nich je už výše zmíněný Fénixův obelisk, dalším pak Wellingtonův památník, obelisk vysoký 63 metrů, který byl stavěn mezy lety 1817 a 1861. Reliéfy, které ho zdobí, byly odlity z bronzu francouzských kanonů. Posldním z pamů je Papežský kříž tyčící se do výšky 27 metrů na místě, kde roku 1979 sloužil papež mši pro více než milion lidí.

Na území parku najdeme i řadu budov, z nichž nejvýznamnější jsou dva klasicistní domy z 18. století Áras an Uachtaráin, sídlo prezidenta, a Deerfield, sídlo velvyslance USA.

Obě budovy jsou veřejnosti uzavřeny.


Uživatelský účet

   Registrace

Zapomněli jste heslo?

Soukromá inzerce

poptávka různé
Akordeonistka hledá kapelu z Prahy ci blizkého okoli hrajici...

poptávka různé
Ahoj, chtěla jsem se zeptat, zda-li jste někdo v Irsku se...

nabídka bydlení
Ahoj,hledám pronájem pokoje někde kolem Waterfordu.děkuji Ji...

Diskusní fórum

22.01. - Springfiedcrewmas sive.net
Hezky Den Preji.

Mam pro vas nove informace ohledne dalsich ...

28.12. - Chceme se přestěhovat...
dobry den potřebovala bych poradit - Muj maže bydli v Irsku a pracuje pul ...

19.12. - Seznamka / Zoznamka
Originál vložil(a): Sandra Honsová

Zdravím všechny poziti...

01.11. - Zdravotní pojištění
Dobry den poradi mi nekdo s invalidnim duchodem z irska?Pracovala jsem tam 9 ...

20.09. - Springfiedcrewmas sive.net
Zdravicko. 29. zari se kona Hip Hopova party ve Voodoo Lounge Dublin.
...

19.09. - Springfiedcrewmas sive.net

Zdravim vsechny priznivce elektronicke muziky zijici v Dublinu a Ir...


Copyright © Martin Loužecký, 2009—  |  O stránkách Irsko Aktuálně