Ekonomika

Irsko má z průmyslových zemí jednu z nejlépe fungujících ekonomik. v období let 1993 a 1997 vzrostla irská ekonomika o přibližně 40 %, což je pro Irsko zcela bezprecedentní výkon. Jen v roce 1997 vzrostla irská ekonomika o 9,5%, což představuje nejrychlejší míru růstu v zemích OECD, která byla dosažena již třetí rok za sebou.

Ještě v roce 1987 dosahovala irská životní úroveň měřená podle soukromé spotřeby na hlavu 65% průměru zemí EU. v roce 1997 již irská životní úroveň dosahovala 90% průměru zemí EU.

Tuto nebývale vysokou míru růstu je možno přisoudit vlivu mnoha faktorů včetně prozíravé monetární a fiskáiní politiky, sociální dohody ohledně omezeného růstu mezd, přímých zahraničních investic, dotací ze strany strukturálních fondů EU, vzrůstajícího počtu kvalifikovaných pracovních sil, rozsáhlého exportu moderních technologií a silného růstu domácí poptávky.

Na tento celkový růst reagovala zaměstnanost, která v letech 1993-1997 vzrůstala průměrně o 3,8% ročně. v roce 1997 dosáhla míra vytváření nových pracovních příležitostí nejvyšší hodnoty v průmyslovém světě.

Během tohoto období rychlého růstu zůstávala inflace na relativně nízké úrovni, index spotřebitelských cen rostl v letech 1993-1997 v průměru o méně než 2% ročně.

Irské veřejné financování je v dobrém stavu. v roce 1997 činil přebytek státních příjmů nad výdaji 0,9% HDP. Byl zaznamenán výrazný růst příjmů z daní. Poměr státního dluhu vůči HDP byl v roce 1997 přibližně 66%, což představuje snížení oproti 95,7% v roce 1993.

Hlavním ekonomickým problémem je nezaměstnanost, u které však v průběhu posledních let bylo zaznamenáno výrazné zlepšení. Nezaměstnanost klesla z 15,7% v roce 1993 na 10,2% v roce 1997, což je hodnota těsně pod průměrem EU.

Mezi hlavními politickými stranami panuje obecná shoda ohledně směru, kterým by se měla ubírat ekonomická a sociální politika. V uplynulých letech se ukázaly jako úspěšné tripartitní programy mezi vládou, odbory a zaměstnavateli, které dokázaly zajistit ekonomický a sociální pokrok.

Monetární politika

V květnu 1998, poté co Irsko splnilo vstupní kritéria týkající se veřejných financí, směnného kurzu, úrokové míry a inflace, se Irsko kvalifikovalo mezi první účastníky používající novou měnu Evropské unie, Euro. Od 1. ledna 1999 je Irsko společně s dalšími členskými státy EU součástí ekonomické a měnové unie.

1. června 1998 byl zřízen Evropský systém centrálních bank (ESCB). ESCB se skládá z Evropské centrální banky (ECB) a centrálních bank členských států EU. Od 1. ledna 1999 provádí ESCB v celé oblasti používající Euro jednotnou monetární politiku. Rozhodnutí týkající se monetární politiky včetně rozhodnutí o úrokových měrách jsou přijímána řídící radou ECB. Guvernér Irské centrální banky je jedním z členů této rady.

Po 1. lednu 1999 zastává banka nadále úlohu orgánu udělujícího licence úvěrovým ústavům a dohlížecího na jejich činnost. Banka dohlíží nad aktivitami komerčních bank a zastává vůči nim roli bankéře. Banka dohlíží na fungování platebního systému, především na zúčtování šeků. Irská centrální banka také spravuje vládní účty a akcie a udržuje a spravuje oficiální vnější rezervy.

Státem financované instituce

V Irsku existuje přiblině 100 státem financovaných institucí, které zaměstnávají více než 60 000 lidí.

Tyto instituce působí v celé řadě oblastí včetně dopravy, telekomunikací a propagace turistiky, obchodu a průmyslového rozvoje.

Vývoz

V roce 1997 dosáhla hodnota zboží vyvezeného z Irska 52,5 mld. EUR. Tato částka představovala přibližně 73% HDP, což je ve srovnání s jinými zeměmi velmi vysoký podíl. Hlavními oblastmi růstu irského exportu jsou počítačový, elektrotechnický, farmaceutický a chemický průmysl. Vývoz směřoval především do následujících zemí: Velká Británie 24,3%, Německo 12,5%, Francie 7,9%, Nizozemí 6,8%, Belgie a Lucembursko 5,0%, Itálie 3,3%, další země EU 6,8%, USA 11,4% a Japonsko 3,2%.

Dovoz

V roce 1997 dosáhla hodnota zboží dovezeného do Irska částky 38,85 mid. EUR, což představuje přibližně 54% HDP. Hlavní zdroje dovozu byly: Velká Británie 33,9%, Německo 6,0%, Francie 4,7%, Nizozemí 3,2%, Belgie a Lucembursko 1,1%, Itálie 1,8%, další země EU 4,6%, USA 15,0% a Japonsko 6,9%.

Platební bilance

Rezervy Centrální irské banky (Central Bank of Ireland) ke konci ledna 2003 činily více než 5,23 mld. Euro. V jejich skladbě samozřejmě hrají dominantní roli cizí měny - € 4,67 mld. Rezervní pozice u MMF činí zhruba € 431 mil., zlato € 63 mil. a SDR € 63 mil.

Finance

Středisko mezinárodních finančních služeb (International Financial Services Centre - IFSC), nacházející se v Dublinu v oblasti Custom House Docks, bylo zřízeno irskou vládou s cílem vytvořit v Irsku silný sektor mezinárodních finančních služeb. Poskytování mezinárodních služeb prostřednictvím střediska je podporováno pobídkami ve formě výrazných daňových úlev. Uvedené výhody jsou nabízeny pro široké spektrum mezinárodních/finančních aktivit. Tyto aktivity musí být prováděny subjekty, které nejsou irskými rezidenty, a v příslušných případech v cizí měně. Mezi aktivity, které jsou tímto způsobem podporovány, patří správa fondů, pojištění, obchodování a makléřské operace s cizími měnami, řízení financí, finanční poradenství a finanční aktivity.

Hlavními clearingovými bankami jsou Allied Irish Banks, Bank of Ireland, National Irish Bank Limited a Ulster Bank Limited. Irská burza cenných papírů sídlící v Dublinu se oddělila od burzy ve Velké Británii na konci roku 1995 a stala se samostatným subjektem.

Irský rozpočet ukončil rok 2002 s mírným přebytkem ve výši 95 mil. Euro. Avšak v roce 2001 činil přebytek celých 650 mil Euro!

Buďme však realisté - při započítání ostatních mimorozpočtových položek podle pravidel Evropské Unie hospodařila irská vláda v roce 2002 s mírným deficitem ve výši zhruba 125 - 250 mil. Euro, to představuje deficit ve výši 0,1 až 0,2 % HDP - mnohonásobně pod tříprocentním limitem EU.


Uživatelský účet

   Registrace

Zapomněli jste heslo?

Soukromá inzerce

poptávka různé
Akordeonistka hledá kapelu z Prahy ci blizkého okoli hrajici...

poptávka různé
Ahoj, chtěla jsem se zeptat, zda-li jste někdo v Irsku se...

nabídka bydlení
Ahoj,hledám pronájem pokoje někde kolem Waterfordu.děkuji Ji...

Diskusní fórum

28.12. - Chceme se přestěhovat...
dobry den potřebovala bych poradit - Muj maže bydli v Irsku a pracuje pul ...

19.12. - Seznamka / Zoznamka
Originál vložil(a): Sandra Honsová

Zdravím všechny poziti...

01.11. - Zdravotní pojištění
Dobry den poradi mi nekdo s invalidnim duchodem z irska?Pracovala jsem tam 9 ...

20.09. - Springfiedcrewmas sive.net
Zdravicko. 29. zari se kona Hip Hopova party ve Voodoo Lounge Dublin.
...

19.09. - Springfiedcrewmas sive.net

Zdravim vsechny priznivce elektronicke muziky zijici v Dublinu a Ir...

05.07. - Naléhavě potřebujete peníze? M
Naléhavě potřebujete peníze? Můžeme vám pomoci!
Jste v současn...


Copyright © Martin Loužecký, 2009—  |  O stránkách Irsko Aktuálně