Hlavní strana » Poradna » Jak na říjnové hlasování do PSPČR ze zahraničí?

Jak na říjnové hlasování do PSPČR ze zahraničí?

03. 08. 2009 | Jana Strýčková | 6888 přečtení | počet komentářů: 2

Žijete v Irsku a chcete se v říjnu zúčastnit parlamentních voleb v ČR? Volit můžete na Velvyslanectví ČR v Dublinu. Zapište se / zkontrolujte si, že jste zapsaní ve zvláštním seznamu voličů. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se budou konat 9. a 10. října 2009.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byly vyhlášeny rozhodnutím prezidenta republiky na dny  9. a 10. října 2009. Volebním krajem, do něhož budeme hlasovat my, voliči v zahraničí, je Královehradecký kraj.

V Irské republice se volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  konají v pátek dne 9. října 2009 od 12,00 hodin do 22,00 hodin místního času a v sobotu 10. října 2009 od 8,00 hodin do 12,00 hodin místního času. Místem konání voleb je volební místnost na Velvyslanectví ČR v Dublinu, adresa : 57 Northumberland Road, Ballsbridge, Dublin 4.

Jestliže se bude volič v době voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2009 zdržovat v zahraničí, má dvě možnosti jak postupovat, odvislé do určité míry od charakteru svého pobytu, a to zda půjde o pobyt dlouhodobý či krátkodobý.

A) Při dlouhodobém pobytu v zahraničí

(týká se nás, kteří tady žijeme) umožňuje § 6 odst. 5 zákona o volbách do Parlamentu zapsání do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelských úřadem v místě pobytu. Zastupitelský úřad vede zvláštní seznam pro voliče, který má bydliště mimo území České republiky, a to na základě jeho písemné žádosti, doložené originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost žadatele, jeho státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu, kde má být zapsán do zvláštního seznamu; žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. do 30. srpna 2009. Pro žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem není žádný formulář. V případě, že bude volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem v zahraničí v místě svého pobytu, bude moci uplatnit své volební právo při volbách do Poslanecké sněmovny ve volební místnosti zřízené u tohoto zastupitelského úřadu.
Pokud se volič nebude vyskytovat v době voleb do Poslanecké sněmovny v územním obvodu tohoto zastupitelského úřadu, může mu tento úřad vydat na základě jeho žádosti podle ustanovení § 6a zákona o volbách do Parlamentu voličský průkaz, na který je potom oprávněn hlasovat v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí a v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky. Na základě ustanovení § 6a odst. 2 zákona o volbách do Parlamentu může volič požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, tj. od 9. července 2009, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. 2. října 2009, zastupitelskému úřadu, nebo osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu; zastupitelský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 24. září 2009, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.
Je třeba upozornit na skutečnost, že v případě zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí, bude volič automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu má místo trvalého pobytu. Pokud by tento volič potom v budoucnu chtěl volit na území České republiky, bude nutné požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Tento zastupitelský úřad voliči vydá o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů potvrzení, které je nutné odevzdat přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má volič místo trvalého pobytu, nebo v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu má místo trvalého pobytu (posledně uvedené neplatí v případě voleb do Evropského parlamentu; při těchto volbách je nutné toto potvrzení předat přede dnem voleb přímo obecnímu úřadu).

B) V případě krátkodobého pobytu v zahraničí

je vhodnější volit při volbách do Poslanecké sněmovny v zahraničí na zastupitelském úřadě na voličský průkaz, který voliči vydá na základě ustanovení § 6a zákona o volbách do Parlamentu obecní úřad v místě jeho trvalého pobytu, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán. Na základě ustanovení § 6a odst. 2 zákona o volbách do Parlamentu může volič požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, tj. 9. července 2009, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. 2. října 2009, obecnímu úřadu, nebo osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu (tj. 2 dny přede dnem voleb); obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 24. září 2009, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu. S voličským průkazem lze při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Seznam zastupitelských úřadů, u kterých je možné podat žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů nebo žádost o voličský průkaz, včetně kontaktů na ně, je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz, ikona O ministerstvu – Diplomatické mise.
Podle ustanovení § 19 odst. 3 a 4 zákona o volbách do Parlamentu, při samotném aktu hlasování, volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Po záznamu ve výpisu ze zvláštního seznamu obdrží od zvláštní okrskové volební komise prázdnou úřední obálku a kompletní sadu hlasovacích lístků volebního kraje, který byl vylosován Státní volební komisí a pod kterým budou podřazeny všechny zvláštní volební okrsky (§ 27 zákona o volbách do Parlamentu). Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat zvláštní okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu (§ 19 odst. 5 zákona o volbách do Parlamentu).

S případnými dotazy se obracejte prosím na konzulární oddělení českého velvyslanectví v Dublinu na níže uvedené adrese:

Velvyslanectví České republiky – konzulární oddělení
57 Northumberland Road, Ballsbridge, Dublin 4
E-mail: Consulate_Dublin@mzv.cz
Telefon: (01) 668 1135

Zdroj: www.mzv.cz/Dublin

Jana Strýčková

počet komentářů: 2 | přidat komentář


Uživatelský účet

   Registrace

Zapomněli jste heslo?

Soukromá inzerce

poptávka různé
Akordeonistka hledá kapelu z Prahy ci blizkého okoli hrajici...

poptávka různé
Ahoj, chtěla jsem se zeptat, zda-li jste někdo v Irsku se...

nabídka bydlení
Ahoj,hledám pronájem pokoje někde kolem Waterfordu.děkuji Ji...

Diskusní fórum

22.01. - Springfiedcrewmas sive.net
Hezky Den Preji.

Mam pro vas nove informace ohledne dalsich ...

28.12. - Chceme se přestěhovat...
dobry den potřebovala bych poradit - Muj maže bydli v Irsku a pracuje pul ...

19.12. - Seznamka / Zoznamka
Originál vložil(a): Sandra Honsová

Zdravím všechny poziti...

01.11. - Zdravotní pojištění
Dobry den poradi mi nekdo s invalidnim duchodem z irska?Pracovala jsem tam 9 ...

20.09. - Springfiedcrewmas sive.net
Zdravicko. 29. zari se kona Hip Hopova party ve Voodoo Lounge Dublin.
...

19.09. - Springfiedcrewmas sive.net

Zdravim vsechny priznivce elektronicke muziky zijici v Dublinu a Ir...


Copyright © Martin Loužecký, 2009—  |  O stránkách Irsko Aktuálně