Hlavní strana » Práce a studium » Mzda, pracovní doba a dovolená

Mzda, pracovní doba a dovolená

Minimální Mzda (Minimum Wage)

Podle Národního Zákona o Minimální Mzdě z roku (The National Minimum Wage Act) 2000 má zkušený dospělý zaměstnanec nárok na minimální mzdu ve výši 7.65 Euro za hodinu. Zkušený dospělý zaměstnanec je ten, kdo byl zaměstnán po celkovou dobu dvou let od data svého prvního zaměstnaní po dovršení osmnácti let. Na pracovníky jiných kategorií se vztahují nižší sazby. Výše zmíněné dva roky v zaměstnání nemusí být odpracovány u stejného zaměstnavatele, ve stejném odvětví, dokonce ani v Irsku. Jakékoliv pracovní místo pro zaměstnance staršího osmnácti let musí být přizpůsobeno výpočtu minimální mzdy.

Zaměstnanci nad osmnáct let mají ve svém prvním roce v zaměstnání nárok na hodinovou mzdu ve výši 5.60 Euro. Zaměstnanci ve svém druhém roce v zaměstnání po dovršení osmnáctého roku mají nárok na hodinovou mzdu ve výši 6.30 Euro. Výše minimální mzdy se čas od času zvyšuje. Podrobnosti o výši současných minimálních mezd můžete získat na Informačním Oddělení Zaměstnaneckých Práv (Employment Rights Information Unit).

Určitá průmyslová odvětví, která zahrnují zemědělství, potravinářské služby, smluvní úklidové služby, stavební práce, elektrické práce, hotely (mimo Dublin city, Dun Laoghaire a Cork city), potravinářský maloobchod a bezpečnostní služby, spadají pod právně závazné Smlouvy/Dohody, které mohou pro tato pracovní místa stanovit minimální mzdu ve výši přesahující Státní minimální mzdu. Podrobné informace a kopie těchto Smluv/ Dohod jsou k dispozici na Informačním Oddělení Zaměstnaneckých Práv (Employment Rights Information Unit).

Způsob podávání stížnosti

Zaměstnanci, kterým není vyplácena odpovídající minimální mzda, mohou adresovat svou stížnost Zmocněnci pro Práva Zaměstnanců (Rights Commissioner) nebo na Inspektorát Práce (Labour Inspector) -ale ne oběma. Potřebné formuláře získáte na Informačním Oddělení Zaměstnaneckých Práv (Employment Rights Information Unit).

Výplata a výplatní páska (Wages and Payslips)

V souladu se Zákonem o výplatě z roku (The Payment of Wages Act) 1991 je zaměstnavatel povinen vám spolu s vaším platem poskytnout i psané potvrzení o výši vašeho hrubého výdělku a všech srážkách, které byly z této sumy strženy. Pokud se jedná o elektronické převedení platby, zaměstnavatel by měl zaměstnanci poskytnout písemný doklad o převodu co nejdříve po provedení transakce.

Zákon o výplatě také chrání proti nezákonným srážkách z platu. Veškeré srážky z platu zaměstnance musí být buď stanoveny pracovní smlouvou nebo písemně odsouhlaseny zaměstnancem. Jakákoliv srážka (kromě daně z příjmu a "pps" příspěvků), která není ani jedním z těchto způsobu autorizována, je neoprávněná.

Zákon o výplatě stanový, že zaměstnavatel má právo na srážku z platu zaměstnance v případě, (i) že se zaměstnanec dopustí chyby nebo (ii) za dodávku zboží či služeb, které zaměstnanec nezbytně potřebuje k výkonu zaměstnání. v obou případech musí zaměstnanec předem obdržet informace o tom, jak se bude při srážkách za chyby zaměstnance nebo za poskytnuté zboží či služby postupovat. Zaměstnanec musí také obdržet písemné varování o tom, že z jeho platu bude učiněna srážka za chybu, které se dopustil, a to jeden týden před tím, než se tato srážka uskuteční.

Způsob podání stížnosti

Zaměstnanci, kteří nedostávají výplatní pásky se mohou obrátit na Inspektorát Práce (Labour Inspectorate). Stížnosti, týkající se nevyplácení mzdy či neoprávněných srážek by měly být adresovány Zplnomocněnci pro Zaměstnanecká Práva (Rights Commissioner). Potřebné formuláře jsou k dispozici na Informačním Oddělení Zaměstnaneckých Práv (Employment Rights Information Unit).

Pracovní doba a dovolená

Zákon o Rozvrhu Pracovní Doby z roku (The Organisation of Working Time Act)1997 reguluje práva zaměstnanců v následujících směrech:

Maximální týdenní počet pracovních hodin

Maximální délka průměrného pracovního týdne je v průměru 48 hodin, vypočtených za dobu 4, 6 nebo 12 měsíců (ve většině případů toto období nepřesahuje 4 měsíce).

Minimální čas odpočinku/přestávky

Máte právo na minimum:

Práce v neděli

Za práci v neděli máte nárok na zvýšenou mzdu nebo placené náhradní volno.

Dovolená a volné dny

Nárok na volné dny se vám počítá od vašeho prvního pracovního dne. Jako zaměstnanec máte právo na placenou dovolenou o délce minimálně 4 pracovních týdnů ročně. Délka dovolená v daný okamžik závisí na množství odpracovaného času.

Zaměstnanci, kteří pracují na plný úvazek, si každé 3 měsíce odpracují nárok na jeden placený týden dovolené. Zaměstnanci, kteří v jednom pracovním roce odpracují 1365 hodin, mají tímto odpracovány čtyři týdny placeného volna. Toto neplatí pouze v případě, že se jedná o rok, ve kterém zaměstnanec změní pracovní místo.

Pokud pracujete na částečný úvazek, máte nárok na roční dovolenou o délce 8% vámi odpracovaných hodin, nepřesahující 4 pracovní týdny v jednom pracovním roce. Zaměstnanci mají také během kalendářního roku nárok na devět volných dnů, v případě kterých vám může zaměstnavatel nabídnout jednu z následujících čtyř možností:

Státní svátky v Irsku jsou:

Zaměstnanci, kteří pracují na částečný úvazek, mají nárok na den volna pouze v případě, že během pěti týdnů přímo předcházejících dni volna, odpracovali minimálně 40 hodin.

Mzda za volné dny

Připadne-li den volna na pracovní den, ve který zaměstnanec normálně pracuje, má nárok na denní mzdu.

Připadne-li den volna na pracovní den, ve který zaměstnanec normálně nepracuje, zaměstnanec má nárok na denní mzdu ve výši jedné pětiny z celkové týdenní mzdy. Pracovníci, kteří na žádost zaměstnavatele pracují v den volna, mají náhradou za tento den nárok budˇna denní plat, na placený den náhradního volna do jednoho měsíce od tohoto dne nebo jeden den placené dovolené.

Způsob podání stížnosti

Zaměstnanci, kteří neobdrží placenou dovolenou, volné dny, přestávky nebo nedělní příplatky a ti, kteří jsou nuceni pracovat déle, než povolené týdenní maximum, mohou směrovat své stížnosti službě Zmocněnce pro Práva Zaměstnanců (Rights Commissioner) v souladu se Zákonem o Rozvrhu Pracovní Doby z roku 1997.

Pokud pracujete v jednom z výše jmenovaných sektorů, můžete své stížnosti adresovat Inspektorátu Práce (Labour Inspectorate). Příslušné formuláře jsou k dispozici na Informačním Oddělení Zaměstnaneckých Práv (Employment Rights Information Unit).

Upozornění

Informace na této straně pochází z různých zdrojů, především z Internetu a slouží k získání základní představy o práci v Irsku a věcech s ní souvisejících. Ověřte si prosím aktuálnost údajů a informací u patřičných institucí. Autor stránek Irsko Aktuálně nemůže ručit za správnost. Rovněž nenese odpovědnost za škody vzniklé využitím těchto informací.


Uživatelský účet

   Registrace

Zapomněli jste heslo?

Soukromá inzerce

poptávka různé
Dobry den, v mesici unoru pristiho roku jedu na sest mesicu...

nabídka bydlení
Dobry den poradi mi nekdo ohledne invalidniho duchodu z irska...

Diskusní fórum

01.11. - Zdravotní pojištění
Dobry den poradi mi nekdo s invalidnim duchodem z irska?Pracovala jsem tam 9 ...

20.09. - Springfiedcrewmas sive.net
Zdravicko. 29. zari se kona Hip Hopova party ve Voodoo Lounge Dublin.
...

19.09. - Springfiedcrewmas sive.net

Zdravim vsechny priznivce elektronicke muziky zijici v Dublinu a Ir...

05.07. - Naléhavě potřebujete peníze? M
Naléhavě potřebujete peníze? Můžeme vám pomoci!
Jste v současn...

22.06. - Zdravotnictví/ Farmacie
Dobrý den, má někdo zkušenost s prací lékárníka v Irsku? Jak se díva...

07.06. - Nabidka prace kuchare
Dobry den,
Nabizime praci kuchare/kucharky v Czechinn, temple bar, Dub...


Copyright © Martin Loužecký, 2009—  |  O stránkách Irsko Aktuálně