Hlavní strana » Práce a studium » Práce v Irsku

Práce v Irsku

Situace na trhu práce

Na irském trhu práce existuje trvalý zájem o řemeslníky, montéry, některé profesionální služby (zejména zdravotní sestry, ošetřovatelky, kadeřnice), manuální profese s důrazem na zkušenost z oboru (pracovníci na jatkách, v autoopravnách) a technické profese s vysokoškolským vzděláním (např. chemický či farmaceutický průmysl). Šance je rovněž pro některé bankovní a účetní profese s mezinárodní (ACCA, CIMA) kvalifikací a multilinguální pracovníky pro centra strategických služeb.

Pracovní povolení

Od 1. května 2004, tedy od vstupu ČR do EU, nepotřebují občané ČR k práci v Irsku žádné pracovní povolení nebo vízum. Irsko patří k jedné z nejbenevolen­tnějších a nejotevřenějších zemí Evropské unie. Tato země se rozhodla nevyužít možnosti přechodných období, tudíž není potřeba registrace, tak jak je tomu např. ve Spojeném království (Velké Britanii).

Zájemci o práci mohou do Irska za účelem hledání práce přicestovat, ale nebudou mít nárok čerpat sociální podporu od irských úřadů.

Pro získání práce v Irsku tedy nebudete potřebovat pracovní povolení. Při pobytu kratším než 3 měsíce se ani nemusíte nikde registrovat.

Povolení k pobytu

Pokud přijedete do Irska na delší dobu než jsou 3 měsíce, zažádejte si během 3 měsíců od příjezdu o povolení k pobytu. Vaší žádost vyřídí v Dublinu (Kancelář registrace cizinců – The Aliens Registration Office), v ostatních oblastech místní policejní stanice (The local Garda Síochána District).

Studenti

Pro pobyt za účelem studia doložíte prohlášení, že máte vlastní prostředky (i pro rodinu), abyste se nestali zátěží pro sociální systém. Důležité je také doložit zdravotní pojištění. Pokud budete v zemi méně jak 3 měsíce, nemáte žádné ohlašovací povinnosti.

Jak najít v Irsku zaměstnání

Při zájmu pracovat v Irsku doporučujeme využití služeb systému EURES, hlavně evropskou databázi volných míst, kde můžete najít různé typy pracovních příležitostí (http://europa­.eu.int/eures).

V rámci databáze EURES můžete také zaregistrovat svůj životopis.

Informace pro uchazeče o práci z ČR

Následující dokumenty by si měl každý uchazeče o práci z ČR určitě přečíst, aby se vyhnul nepříjemnostem, stresu a nedorozuměním při hledání zaměstnání v Irsku...

KNOW BEFORE YOU GO (PDF, 628 kB)

Peníze za nic! Nebo je to podvod? (PDF, 594 kB)

Pro další zdroje informací o volných místech v Irsku, využijte níže uvedené internetové stránky:

Veřejné služby zaměstnanosti Irska – FASwww.fas­.ie (možnost zdarma telefonovat na pracovní inzeráty, zdarma si okopírovat svá CV + na nástěnkách je spousta dalších inzerátů)
Databáze volných místwww.job­s.ie

Další odkazy: www.em­ployment.ie, www.irishjob­s.iewww.careerjet.ie, www.re­cruitireland.com, www.ho­teljobs.ie, www.ca­reersinhealthca­re.ie, www.eo­las.iewww.graftonrecrutiment.com, www.jobs-ireland.comwww.job­finder.ie, www.mon­ster.ie, www.HealthSectorJob­s.com, www.co­llinsmcnicholas­.ie, www.no­elrecruit.ie, www.ireland.com, www.loadza.com

Volná místa jsou zveřejňována i v místním a národním tisku. Nejvíce inzerátů naleznete ve čtvrtečním vydání novin Evening Herald, které vycházejí každý den po 12 hod. odpoledne. Mezi hlavní noviny v Irsku patří: The Irish Times www.irish-times.com (v páteční příloze), Independent newspapers www.in­dependent.ie (ve čtvrtek a v neděli), Sunday Business Post www.sbpos­t.ie, Irish Examiner www.exa­miner.ie.

Je třeba se mít na pozoru před nesolidními agenturami či zprostředkovateli a nabídkami na nalezení zaměstnání za platbu předem. Solidní personální agentury pracují na bázi poplatků od zaměstnavatele, nikoli od zájemce o práci. Na internetu jsou rovněž stránky poskytující cenné informace pro imigranty. Hlavním zdrojem oficiálních informací je Ministerstvo podnikání, obchodu a zaměstnanosti (Department of Enterprise, Trade and Employment – www.entemp.ie), které je odpovědné za legislativu v oblasti trhu práce a její dodržování.

Před odjezdem

Ačkoli je irský trh jeden z nejpřístupnějších v Evropě, začátky nejsou lehké a osoba, která se rozhodne do Irska přijet to nebude mít lehké.

Zaprvé se předpokládá alespoň slušná znalost angličtiny. Irštinu, která je také úředním jazykem až na výjimky (např. právníci, někteří státní úředníci, učitelé na základních školách) potřebovat nebudete. Musíte ale počítat s tím, že se budete potýkat s konkurencí, jejíž rodným jazykem je pravě angličtina.

Zadruhé je nutné počítat s tím, že budete potřebovat určité finance vzhledem k tomu, že vám asi bude nějakou dobu trvat, než si práci najdete. Nepočítejte s tím, že práci seženete ještě před odjezdem, jelikož s vámi každý zaměstnavatel bude chtít provést pohovor, předtím, než vás přijme/nepřijme.

Dalším problémem je bydlení. To je v Irsku nesrovnatelně dražší než v ČR. Proto je dobré rozmyslet si do jaké časti Irska vycestujete. Ještě před odjezdem doporučuji vytvořit strukturovaný (heslovitý) životopis – Curriculum Vitae (CV). Tento krok je velmi důležitý, protože každý zaměstnavatel i např. v McDonalds po vás bude CV chtít. Je dobré si CV přivést na disketě a podle potřeby jej v Irsku upravit. Je také vhodnější když uvedete irskou adresu a irské telefonní číslo.

Nabídka práce

Minimální hodinová mzda činí 7.65 Eur. V Irsku je nabídka práce poměrně vysoká a jsou tu stále obory a odvětví, které vykonávají ve většině případů pouze cizinci. Jedná se ovšem o nižší pozice, které jsou placeny minimálním platem (např. restaurační a hotelové služby, telefonní centra, non-stop potraviny atd.).

Zaleží na tom, o jakou práci mate zájem. Je nutné si uvědomit, ze pokud budete usilovat o nějakou vyšší a lépe placenou pozici, musíte soupeřit s lidmi, jejichž rodným jazykem je angličtina.

Pokud odpovídáte na inzerát z ČR, nezapomeňte uvést datum vašeho příjezdu do Irska a přiložte váš CV. Zdůrazněte také, že nebudete potřebovat žádné pracovní povoleni či vízum, ne každý si totiž uvědomuje, že ČR vstoupila do EU.

Je dobré také kontaktovat irské pracovní agentury (Recruitment Agencies), které zprostředkovávají práci. Kontaktovat je můžete telefonicky, e-mailem nebo osobně. Pozor, nejedna se o studentské agentury, které zprostředkovávají brigády. Těchto agentur využívají lidé všech možných profesí a věkových skupin. Zprostředkovávají jak dlouhodobou tak krátkodobou práci. Tyto agentury je možné najit na irském vyhledavači (třeba www.google.ie) zadáním „recruitment agency“. Na této adrese najdete přehled podle typu zaměstnáni a oboru, které agentury zprostředkovávají.

Svůj životopis můžete také zaslat (nejlepší je e-mailem) nebo donést do různých instituci, firem, obchodu atd. Je dobré mít v CV aspoň jeden irský kontakt v referencích.

V Irsku existují odvětví a obory, které vykonávají z převážné časti cizinci. Jedna se např. o hotelové a restaurační práce, telefonní centra, non-stop potraviny. V těchto oborech je neustálý nedostatek zaměstnanců.

Non stop obchody a rychlá občerstvení (Spar, McDonalds, KFC, Burger King)

V těchto odvětvích pracuji převážně cizinci ze států mimo EU, kteří potřebují pracovní povolení. Tyto práce jsou většinou placeny minimální mzdou.

Restaurační služby (restaurace, hospody, bary)

Zde pracují hlavně cizinci z EU států, hodinová mzda je sice stále minimální ale je tu velký potenciál v „dýškách“, která mohou být velmi vysoká. Zaleží ovšem na typu zařízení, např. v restauracích dostanete více než v hospodách. Tato práce je ideální, pokud se chystáte přijet jen na krátkou dobu, třeba i jen na pár týdnů.

Telefonní centra (dvojjazyční telefonisté, technická podpora, služby zákazníkům)

Pro tuto práci je většinou vyžadováno mít dobrou znalost angličtiny a jednoho dalšího jazyka. Velký zájem je o němčinu, francouzštinu, italštinu, španělštinu, nizozemštinu i skandinávské jazyky. Češtinu zatím moc nechtějí.

Zájem o cizince není pouze v těch oborech, kde je potřeba žádná nebo nižší kvalifikace. Velký zájem je např. o zdravotní personál, ve stavebnictví, o vědce, inženýry. V těchto odvětvích se dokonce současné státy EU (např. Irsko s Velkou Britanii) o cizince přetahují, takže je možné získat velmi dobrou nabídku a plat. Je ovsem nutná velmi dobrá až perfektní znalost angličtiny.

Stavebnictví

Poptávka je po všech pracovních pozicích od dělníků, řemeslníků, tesařů až po architekty, projektanty a techniky.

Zdravotnictví

Ve zdravotnictví je velký nedostatek pracovních sil. Velký zájem je o zdravotní sestry, porodní asistentky i lékaře.

Těžké také není sehnat práci v účetnictví a administrativě, podmínkou je ale dobra znalost práce s počítačem, komunikační schopnosti a angličtina.

Až si najdete práci

Až si najdete práci, musíte získat tzv. PPS Number (Personal Public Service Number). Toto číslo se používá při styku s daňovým úřadem a měli byste ho dát svému zaměstnavateli co nejdříve.

O PPS můžete zažádat ještě před tím, než si práci najdete. Stačí kontaktovat Ministerstvo sociálních a rodinných věcí Irska (Department of Social and Family Affairs – (01) 7043000, www.welfare.ie. Vystaveni PPS čísla trvá asi týden. Pokud totiž PPS číslo svému zaměstnavateli nedodáte, bude vás muset zdanit tou nejvyšší možnou daní z přijmu.

Poté, co váš zaměstnavatel PPS číslo obdrží, by za vás měl kontaktovat Daňový úřad (Revenue Commissioners – 1890 605090 www.revenue.ie). O to, aby váš zaměstnavatel daňový úřad kontaktoval, ho požádejte, případně to udělejte sami. Pokud tento úřad kontaktujete sami, musíte od zaměstnavatele obdržet jeho registrační číslo (Registration Number). Daňový úřad totiž vaší osobě musí vystavit Daňový certifikát (Determination of Tax Credits), podle kterého pak budete zdaněni. Ne všechny osoby jsou totiž zdaněny stejně. Doba vystaveni trvá asi 2 týdny. Tento certifikát obdrží i váš zaměstnavatel.

Než obdržíte tento certifikát, budete zdaněni vyšší daní (emergency tax), přeplatek daně byste však po obdržení tohoto certifikátu měli dostat zpátky. Pokud se tak nestane automaticky (zjistíte to z výplatní pasky), požádejte o to svého zaměstnavatele.

Uznávání pracovních kvalifikací

Pro informace o uznávání kvalifikací a vzdělání pro výkon práce přímo v Irsku kontaktujte:

National Qualifications Authority of Ireland
5th Floor, Jervis House, Jervis St., Dublin 1.
Tel: 00–353–1-8871500 Fax: 00–353–1-8871595 Web: www.nqa­i.ie

Další informace naleznete rovněž na: www.eu­rocert.ie.


 

Upozornění

Informace na této straně pochází z různých zdrojů, především z Internetu a slouží k získání základní představy o práci v Irsku a věcech s ní souvisejících. Ověřte si prosím aktuálnost údajů a informací u patřičných institucí. Autor stránek Irsko Aktuálně nemůže ručit za správnost. Rovněž nenese odpovědnost za škody vzniklé využitím těchto informací.


Uživatelský účet

   Registrace

Zapomněli jste heslo?

Soukromá inzerce

poptávka různé
Akordeonistka hledá kapelu z Prahy ci blizkého okoli hrajici...

poptávka různé
Ahoj, chtěla jsem se zeptat, zda-li jste někdo v Irsku se...

nabídka bydlení
Ahoj,hledám pronájem pokoje někde kolem Waterfordu.děkuji Ji...

Diskusní fórum

28.12. - Chceme se přestěhovat...
dobry den potřebovala bych poradit - Muj maže bydli v Irsku a pracuje pul ...

19.12. - Seznamka / Zoznamka
Originál vložil(a): Sandra Honsová

Zdravím všechny poziti...

01.11. - Zdravotní pojištění
Dobry den poradi mi nekdo s invalidnim duchodem z irska?Pracovala jsem tam 9 ...

20.09. - Springfiedcrewmas sive.net
Zdravicko. 29. zari se kona Hip Hopova party ve Voodoo Lounge Dublin.
...

19.09. - Springfiedcrewmas sive.net

Zdravim vsechny priznivce elektronicke muziky zijici v Dublinu a Ir...

05.07. - Naléhavě potřebujete peníze? M
Naléhavě potřebujete peníze? Můžeme vám pomoci!
Jste v současn...


Copyright © Martin Loužecký, 2009—  |  O stránkách Irsko Aktuálně