Hlavní strana » Práce a studium » Pracovně právní náležitosti a pravidla

Pracovně právní náležitosti a pravidla

Rámec pracovního práva tvoří jednak zákony a jednak zvykové právo. Seznam veškerých irských právních předpisů lze nalézt na internetové stránce www.irishstatutebook.ie. Základem vztahu je smlouva mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Na rozdíl od praxe v ČR nemusí mít písemnou podobu. Zaměstnavatel je však povinen do dvou měsíců od nástupu do zaměstnání předat zaměstnanci psaný seznam povinností a podmínek (minimální informace jsou definovány zákonem Terms of Employment (Information) Act 1994).

Obvykle uváděná zkušební doba je tři až šest měsíců. Legislativně je stanovena pouze horní hranice zkušební doby, jež nesmí přesáhnout dvanáct měsíců.

Výpovědní lhůty jsou značně rozmanité a závisí na individuálních pracovních smlouvách. Statutárně platí, že výpovědní lhůta je minimálně jeden týden v pracovních poměrech kratších než dva roky a delších než tři měsíce, a maximálně osm týdnů v případě pracovních poměrů delších než 15 let.

Délka pracovní doby nesmí překročit 48 hodin týdně v průměru za poslední čtyři měsíce práce. Výjimkou jsou zejména manažerské pozice, kde si pracovník do jisté míry určuje pracovní dobu. Zaměstnanci na plný úvazek jsou oprávněni čerpat 20 dní dovolené a devět dní státních (veřejných) svátků.

Pracovní zvyklosti se nijak neliší od praxe v irských, britských či amerických zahraničních společnostech sídlících v České republice. Důraz je kladen na výkon, přesnost a včasnost. Irové jsou v práci velmi disciplinovaní, o čemž svědčí nízká míra fluktuace. Přibližně 38% obyvatel Irska je mladší 25 let, evropský průměr je kolem 30%.

Minimální hodinová mzda v roce 2004 byla 7 Euro. Nejvyšší výdělky jsou u profesí s vysokou kvalifikací, které vyžadují speciální znalosti a mají vysokou přidanou hodnotou výstupu. Irský statistický úřad (Central Statistical Office; www.cso.ie) uvádí průměrné mzdy v jednotlivých profesích, které však mohou být někdy zavádějící. Např. v prosinci 2003 činila týdenní mzda nekvalifikovaného pracovníka ve stavebnictví 663 Euro, kvalifikovaného pracovníka v témž oboru 822 Euro, v zemědělství v živočišné výrobě 378 Euro, v dopravě 617 Euro, v maloobchodě 630 Euro, v průmyslu 558 Euro. Manažerská mzda ve výrobním podniku činila v témž srovnání 947 Euro, průměrného úředníka v bance pak 711 Euro.

Zaměstnanecká práva a ochrana cizinců pracujících v Irsku

Jako cizinec, pracující v Irsku, máte právo na plný rozsah zákonem stanovených zaměstnaneckých práv a ochrany, v úplně stejném měřítku jako irští zaměstnanci.

Kdo je vaším zaměstnavatelem?

Ve většině případů je ten, kdo platí vaši mzdu vaším zaměstnavatelem a zodpovídá za to, že obdržíte minimální mzdu zde vymezenou. Statut vašeho zaměstnavatele (společnost s ručením omezeným/samostatný podnikatel), tak, jak je uveden ve vaší daňové dokumentaci je mnohdy dobrým indikátorem legality vašeho zaměstnavatele.

Důležitá Poznámka:

1. Pracovní agentury musí být zaregistrované v rámci irského právního systému a nesmí účtovat poplatky pouze na základě hledání práce pro další osobu.
2. Zaměstnavatel nemůže dát zaměstnance zatknout policií ani ho/ji dát deportovat z Irska. Toto může být učiněno pouze v souladu se zákonem

Dohoda o pracovních podmínkách (Terms of Employment)

Pracovní podmínky podléhají dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, ale jakákoliv dohoda, kterou mezi sebou tyto strany učiní, se musí podřídit právně stanoveným minimálním nárokům, vymezeným v tomto dokumentu. Váš zaměstnavatel je povinen postupovat v souladu se Zákonem o Pracovních Podmínkách (Informace) z roku (Terms of Employment /Information/ Acts) 1994 a 2001 a poskytnout vám některé informace- nejdůležitější údaje o vašich pracovních podmínkách - v písemné formě, do dvou měsíců od začátku vašeho pracovního poměru:

Způsob podání stížnosti: Zaměstnanci, kteří neobdrželi popis pracovních podmínek nebo přesný popis pracovních podmínek tak, jak je uveden výše, mohou podat stížnost Zmocněnci pro Zaměstnanecká Práva (Rights Commissioner). K tomu potřebný formulář lze získat na Informačním Oddělení Zaměstnaneckých Práv (Employment Rights Information Unit).

Ostatní legislativa

Zaměstnanci jsou před diskriminací v zaměstnání chráněni bez ohledu na věk, pohlaví stav, rodinou situaci, rasu, vyznání, sexuální orientaci, handicap a příslušnost ke kočovné menšině (Zákon o Rovnoprávnosti v Zaměstnání z roku (The Employment Equality Act) 1998).

Dotazy či stížnosti by měly být směrovány na Úřad Rovnoprávnosti (The Equality Authority), Clonmel Street (off Harcourt Street), Dublin 2, tel: (01) 417 3333 nebo zlevněná telefonní služba pro telefonáty mimo (01) oblast tel: 1890 245 545. Web: www.equality.ie

Informace na téma Zákona na Ochranu Mateřství z roku (Maternity Protection Act) 1994, Zákona o Volném Čase v Rodičovství z roku (Parental Leave Act) 1998 a Zákona o Volném Čase při Adopci z roku (Adoptive Leave Act) 1995 jsou také k dispozici na Úřadě Rovnoprávnosti (Equality Authority).

Zdraví a bezpečnost práce (Health and Safety)

Informace o zdraví a bezpečnosti na pracovišti můžete získat na Úřadu zdraví a bezpečnosti (Health and Safety Authority) na pracovišti, Temple Court, Hogan Place, Grand Canal St., Dublin 2, tel: (01) 614 7000. Website: www.hsa.ie

P45 a daňové záležitosti

Ve věci P45 a daní všeobecně se prosím obracejte na Daňovou Kancelář (Revenue Commissioners), Taxes Central Registration Office, 9/15 Upper O`Connell Street, Dublin 1, zlevněná telefonní služba: 1890 60 50 90 (PAYE dotazy) nebo zlevněná telefonní služba: 1890 30 67 06 (formuláře a tištěné materiály), Website: www.revenue.ie

PPS, sociální a rodinné záležitosti

V otázkách PPS se prosím obracejte na PPS Records, Gandon House, Amiens Street, Dublin 1, tel: (01) 7043232, fax: 7043138 nebo na Informační Service, Aras Mhic Dhiarmada, Store Street, Dublin 1, tel: (01) 7043174, Website: www.welfare.ie

Upozornění

Informace na této straně pochází z různých zdrojů, především z Internetu a slouží k získání základní představy o práci v Irsku a věcech s ní souvisejících. Ověřte si prosím aktuálnost údajů a informací u patřičných institucí. Autor stránek Irsko Aktuálně nemůže ručit za správnost. Rovněž nenese odpovědnost za škody vzniklé využitím těchto informací.


Uživatelský účet

   Registrace

Zapomněli jste heslo?

Soukromá inzerce

poptávka různé
Akordeonistka hledá kapelu z Prahy ci blizkého okoli hrajici...

poptávka různé
Ahoj, chtěla jsem se zeptat, zda-li jste někdo v Irsku se...

nabídka bydlení
Ahoj,hledám pronájem pokoje někde kolem Waterfordu.děkuji Ji...

Diskusní fórum

28.12. - Chceme se přestěhovat...
dobry den potřebovala bych poradit - Muj maže bydli v Irsku a pracuje pul ...

19.12. - Seznamka / Zoznamka
Originál vložil(a): Sandra Honsová

Zdravím všechny poziti...

01.11. - Zdravotní pojištění
Dobry den poradi mi nekdo s invalidnim duchodem z irska?Pracovala jsem tam 9 ...

20.09. - Springfiedcrewmas sive.net
Zdravicko. 29. zari se kona Hip Hopova party ve Voodoo Lounge Dublin.
...

19.09. - Springfiedcrewmas sive.net

Zdravim vsechny priznivce elektronicke muziky zijici v Dublinu a Ir...

05.07. - Naléhavě potřebujete peníze? M
Naléhavě potřebujete peníze? Můžeme vám pomoci!
Jste v současn...


Copyright © Martin Loužecký, 2009—  |  O stránkách Irsko Aktuálně