Hlavní strana » Irská republika » Školství

Školství

Povinná školní docházka je v Irsku od šesti do patnácti let. Přestože děti musí povinně nastoupit do školy až ve věku šesti let, 51% dětí ve věku čtyř let a téměř všechny děti ve věku pěti let navštěvují třídy předškolního vyučování na základních školách. Systém školství je řízen Ministerstvem školství a vědy (Department of Education and Science).

Základní školství

Sektor základního školství zahrnuje základní školy, speciální školy a soukromé základní školy. Tyto školy navštěvuje přibližně 500 000 žáků. v Irsku existuje více než 3200 základních škol, které zajišťují základní vzdělání pro 98% žáků. Základní školy získávají finanční prostředky od státu a na jejich činnost přispívají také místní úřady. Pro některé školy ve znevýhodněných oblastech a pro děti se speciálními potřebami existují zvláštní smlouvy o poskytování finančních prostředků. v Irsku dále existuje 116 speciálních škol a 64 soukromých základních škol. v základním vzdělávání je prosazován přístup orientovaný na žáka, v jeho rámci je učební osnova přizpůsobena potřebám a zájmům daného žáka.

Střední školství

Do sektoru středního školství patří střední školy, odborné školy, obecní a jednotné střední školy.

V tomto školském sektoru studuje přibližně 370 000 studentů, kteří navštěvují 768 škol financovaných z veřejných prostředků. 445 z těchto škol jsou střední školy, v nichž se vzdělává celkem 60% studentů, kteří po ukončení základního vzdělání pokračují ve studiu.

Tyto školy jsou většinou v soukromém vlastnictví a jsou také soukromě řízeny. Většina z nich je řízena řády, zbytek řídícími radami nebo jednotlivci. Stát hradí více než 95% nákladů na mzdy učitelů. 95 % škol, které patří do systému bezplatného školství dostává od státu příspěvky a dotace podle počtu žáků.

Odborné školy, ve kterých se vzdělává 26% studentů, kteří po základní škole pokračují ve studiu, jsou spravovány Odbornými vzdělávacímí výbory (Vocational Education Committee). Stát těmto školám hradí až 93% nákladů. Zbytek finančních prostředků si výbory zajišťují sami.

Obecní a jednotné střední školy jsou financovány ze státního rozpočtu. Systém středoškolského vzdělávání se skládá z tříletého nižšího cyklu, po něm následuje dvouletý nebo tříletý vyšší cyklus. Po prvních třech letech studenti vykonávají zkoušku, po jejím absolvování získají tzv. Junior Certificate. v rámci vyššího cyklu existuje volitelný program přechodného roku (Transition Year), po jeho absolvování si studenti mohou zvolit jeden ze tří dvouletých programů ukončených zkouškou, ve které získají tzv. Leaving Ceritificate.

Další vzdělávání

Kromě kurzů poskytovaných vzdělávacími institucemi třetího stupně existuje pro studenty, kteří dokončili střední školní docházku, také celá řada odborných kurzů a školících programů. Mezi takové programy patří také nedávná iniciativa nabízející profesionální výuku týkající se průmyslu telekomunikací, který v Irsku nabývá na důležitosti.

V oblastech jako je strojírenství, stavebnictví, tiskařství i výroba nábytku existují také učňovské kurzy. Minísterstvo školství a vědy pracuje na nových přístupech ke vzdělávání dospělých a k průběžnému vzdělávání.

Vysoké školy

Do sektoru vysokých škol patří univerzity, vysoké technické školy a vysoké pedagogické školy. Všechny tyto tři typy škol jsou v zásadě financovány státem, přičemž mají samostatný status a řídí se samy. v několika posledních letech bylo otevřeno několik nezávislých soukromých vysokých škol, které nabízejí především kurzy zaměřené na obchod.

V sektoru vysokého školství studuje více než 100 000 studentů. Téměř polovina irské mládeže pokračuje po ukončení střední školy ve studiu na vysoké škole, přičemž 50% z nich si volí kurzy, které jsou zakončeny udělením vysokoškolského titulu.

V Irsku jsou čtyři univerzity: University of Dublin (Trinity College), National University of Ireland - NUI, University of Limerick a Dublin City University.

Pod NUI spadají čtyři koleje: NUI v Dublinu, NUI v Corku, NUI v Galvvayi a NUI v Maynoothu. Kolejemi spadajícími pod NUI jsou také The Royal College of Surgeons a The National College of Art and Design.

Kromě toho, že se univerzity a koleje účastní výzkumu v celé řadě oborů, také udělují bakalářské, magisterské a doktorské tituly. Tyto školy také nabízejí celou řadu předgraduálních a postgraduálních diplomů. Univerzity kromě toho nabízejí ještě programy pro průběžné a dálkové studium.

V Irsku působí dvanáct technických institutů, které nabízejí úplné a doplňkové studium pro obchod a průmysl v oblastech jako jsou obchodní kurzy, strojírenství a technologíe, nebo věda a zdravotnictví.

Dublinský technický institut (Institute of Technology) je největší irskou institucí poskytující vysokoškolské vzdělání a navštěvuje jej 22 000 studentů. Pod tento institut spadají koleje specializující se na techniku, stravovaci služby, marketing a design, obchod a hudbu.

Vláda zřídila v roce 1997 fond určený k rozvoji technického vzdělávání na všech stupních školství. Zároveň byla také zavedena iniciativa Schools IT 2000. Tento program v hodnotě 50 mil, IRP je nejambicióznějším plánem svého typu na světě a hlavní příspěvek v hodnotě 10 mil. IRP do něj vložila společnost Telecom Éireann.

Jakožto státem vlastněný poskytovatel telekomunikačních služeb Tefecom Éireann připojil všechny školy v Irsku k Internetu.


Uživatelský účet

   Registrace

Zapomněli jste heslo?

Soukromá inzerce

poptávka různé
Akordeonistka hledá kapelu z Prahy ci blizkého okoli hrajici...

poptávka různé
Ahoj, chtěla jsem se zeptat, zda-li jste někdo v Irsku se...

nabídka bydlení
Ahoj,hledám pronájem pokoje někde kolem Waterfordu.děkuji Ji...

Diskusní fórum

28.12. - Chceme se přestěhovat...
dobry den potřebovala bych poradit - Muj maže bydli v Irsku a pracuje pul ...

19.12. - Seznamka / Zoznamka
Originál vložil(a): Sandra Honsová

Zdravím všechny poziti...

01.11. - Zdravotní pojištění
Dobry den poradi mi nekdo s invalidnim duchodem z irska?Pracovala jsem tam 9 ...

20.09. - Springfiedcrewmas sive.net
Zdravicko. 29. zari se kona Hip Hopova party ve Voodoo Lounge Dublin.
...

19.09. - Springfiedcrewmas sive.net

Zdravim vsechny priznivce elektronicke muziky zijici v Dublinu a Ir...

05.07. - Naléhavě potřebujete peníze? M
Naléhavě potřebujete peníze? Můžeme vám pomoci!
Jste v současn...


Copyright © Martin Loužecký, 2009—  |  O stránkách Irsko Aktuálně